Büyük Kolej İlkokulu

Ezbere Dayalı Olmayan Çok Dilli Sorgulayıcı Sistem

İlkokul sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredatın yanı sıra, araştırma ve sorgulamaya dayalı uluslararası çok dilli sorgulama programı uygulanır. Bu program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak ve ezberlemek yerine öğrencilere, doğru ve önemi olan bilgiyi araştırma ve inceleme fırsatı sunar. Bunun yanında, öğrenci ve öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptığı bir öğrenme ortamı yaratarak anadilin yanı sıra modern dillerde de kendini etkili bir biçimde ifade edebilen, uluslararası bireyler yetiştirmeyi hedefler.

İlkokul 4. Sınıfı bitiren bir öğrenci, dinleme, okuma, konuşma ve yazma kurallarına uyar; dinlediğini ve okuduğunu anlar ve anlam kurabilir, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, söz varlığını geliştirir, görselleri okuyarak sunu haline getirebilir, tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, okuma ve yazma yapabilir. Bu alanların yanı sıra, dilbilgisi kurallarını bilir ve farklı türdeki kitapları okur ve inceler. İletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme gibi temel matematiksel becerileri kazanır ve bu becerilerini geliştirmek için araştırma, tahmin etme, keşfetme, karşılaştırma yapma ve yeni bilgileri öğrenme becerisi edinir.

Sayısal alanda, analiz ve analitik düşünme becerilerini geliştirmiş olur, 2 ve 3 boyutlu kavramları anlamlandırabilir; görsel algı, yoğunlaşma, yaratıcılık ve araştırma yeteneğine sahip olur; matematiğin hayatın içinden bir kavram olduğunu ve yaşamı kolaylaştırdığını kavrar, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir.

Sosyal alanda bireysel farklılıklarını tanıyarak, duygu-düşünce kavramları arasında ilişki kurar; kültürümüzü yansıtan öğeleri tanır; geçmişten bugüne yaşanan değişimleri fark eder; Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü anlar; çevresinde gördüğü varlıkları doğal ve beşeri olarak ayırt edebilir; temel ihtiyaçlarını belirleyip tüketici olarak haklarını bilir; toplumdaki meslekler hakkında bilgi sahibi olur; teknolojik ürünlerin bize ve çevremize etkilerini sorgular; toplum için çalışan resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını tanır; yerel yönetim birimleri hakkında bilgi sahibi olur; farklı ülkelerin kültürleriyle kendi kültürel özelliklerini bilir ve karşılaştırır.

Bilimsel alanda, dünyamız içinde bulunan farklı türdeki varlıkları ve bu varlıklara ait özellikleri, İnsanların ve doğadaki diğer canlıların yaşayış şekilleri ve bu varlıkların özelliklerini bilir; dünyamız kullandığımız teknolojinin oluşumu ve farklı alanlarda insanoğluna yararları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgileri yaşamına aktarır.

Alan Dersleri
Uygulamalı Dersler
IPC Tanıtım Broşürü
OKUMA - YAZMA ŞENLİĞİ

Okuma Bayramı, birinci sınıf öğrencilerimizin okuma-yazma sevincini kutlamak amacıyla, geleneksel olarak her öğretim yılının ikinci yarısında düzenlenir.

Büyük sabır ve emek gerektiren ancak keyifli okuma-yazma maratonunu başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz bu zorlu sürecin yanında yıl boyunca haftalık ders programı içerisinde yer alan etkinlik derslerinin sonuçlarını bu günde ailelerine sunarlar.

Dans, bale, basketbol şov ve orf drama gösterileri ile öğrencilerimiz hem eğlenerek, hem de eğlendirerek gurur içinde sunumlarını yaparlar.

Büyük Kolej öğrencilerine spor, dans, müzik ve drama gibi etkinliklerle, yardımlaşma, grup halinde hareket etme ve akran birlikteliği ile sosyal davranış becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

ALAN GEZİLERİ

Okul Öncesi ve İlkokul sınıflarımızda işlenen temalar doğrultusunda ve konularımıza paralel olarak kültürel ve bilimsel geziler düzenlenir. Bu gezilerde öğrencilerimiz gözlem yapar ve araştırma becerilerini geliştirirler.

Öğrencilerimiz sınıflarında öğrendiklerini pekiştirirler, uygulama ve uyarlama şansı elde ederler.

PORTFOLYO SUNUMLARI

Okulumuz Yabancı Diller Bölümü tarafından her yıl portfolyo günleri düzenlenir. Hem İngilizce hem de ikinci yabancı dilde düzenlenen portfolyo günlerinde, öğretmen-öğrenci ve veliler bir araya gelerek, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların sunumları gerçekleştirilir.

Yabancı Diller Portfolyo günleri sayesinde öğrenciler hem dil becerilerini sergileme, hem de yaptıkları çalışmaları aileleri ile paylaşma şansı elde ederler.

AVRUPA DİL GÜNLERİ

Okulumuz Yabancı Diller Bölümü tarafından her yıl 26 Eylül tarihinde Avrupa Dil günü etkinlikleri düzenlemektedir.

Okulumuzda öğretilmekte olan İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde hazırlanan sorulara öğrenciler gün boyu araştırma yaparak cevap bulmaya çalışırlar. Gün sonunda doğru cevaplar duyurulur ve kazanan öğrenciler küçük hediyeler alırlar.

Dil öğrenmenin öneminin farkındalığını arttırmak için düzenlenen bu etkinlikte öğrenciler gün boyu keyifli vakit geçirirler.

YENİ YILA MERHABA

Her yıl ilkokul öğrencilerimizin Seramik, Teknoloji ve Tasarım, Görsel Sanatlar derslerinde yaptıkları  “Yeni Yıl” temalı tüm çalışmalar okul koridor ve panolarında günün anlam ve önemine uygun bir şekilde sergilenir.

Öğrencilerimiz dans, şarkı, tiyatro ,vb gibi performanslar sergiler. Yeni yıl kurabiyeleri dağıtılır ve yeni yıl dilekleri paylaşılır.

PLASTİK SANATLAR YILSONU SERGİSİ

Okulumuzun düzenlediği Kültür sanat haftamızda, Plastik Sanatlar haziran ayı içinde okulumuzda izleyenlerin beğenisine sunulur. Sergimiz öğrencilerimizin resim, seramik ve heykel çalışmaları ile görsel bir şölene dönüşür.

Sergi çalışmalarında resimler guaj boya, kuru boya, pastel boyama gibi farklı boyama teknikleri kullanılarak yapılır. Madde ve nesneden yola çıkarak Natürmort, portre,peyjaz ve röprödiksiyon çalışmaları yapılır. Çalışmalarda atık gazete kağıtları, ambalaj kâğıtları, kırnap ipler vb. atık materyaller ile kolaj çalışma tekniği de uygulanır.

Minik öğrencilerimizin çalışmalarında ise ağırlıklı olarak guaj boya, sulu boya ve grapon kâğıtları ile farklı boyama teknikleri ile oluşturulur. Eserlerin birçoğunda atık materyallere yer vererek (geri dönüşümün) öğrencilerimizin nasıl kullanabileceğini öğretiriz.

Görsel Sanatlar dersinde yapılan tüm çalışmalarda öğrencilerimiz resimlerden seçtikleri bölümleri seramik ve heykel dersinde de rölyef, kabartma ve üç boyutlu heykel şeklinde çalışırlar. Seramik, heykel çalışmalarında bakır levha, tel gibi atık materyalleri kullanan öğrencilerimizin eserleri, Rölyef çalışmalarında suntalar üzerine yapıştırılarak sergilenir. Ayrıca Heykel dersimizde öğrencilerimiz blok halindeki çamur kütlelerini modelaj kalemleri ile yontarak mask çalışmalarını yorumlarlar.

Sergimize her yıl Çağdaş Türk ressamlarımızı davet ederiz. Sergi açılışımıza katılarak bizleri onurlandırırlar. Sergimiz sanatı seven ve yaşayan öğrencilerimizle görsel bir şölene dönüşürken, müziğe gönül vermiş öğrencilerimizin dinletileri güzel zaman dilimleri geçirilir.

SPELLING BEE YARIŞMASI

Spelling Bee etkinliklerinde web sitelerinden ve görsel materyallerden yararlanılarak öğrencilerin telaffuz bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Her eğitim yılı sonunda "Spelling Bee" yarışması yapılmaktadır. Yarışmaya katılım; İngilizce derslerinde yapılan dikte sınavları neticesinde belirlenmektedir.

Yarışmanın hedefi ise öğrencilerimizin İngilizcede bir kelimenin harflerinin doğru ve hızlı bir şekilde söyleyebilme becerilerinin yanısıra hayatları boyunca kullanacakları kelimeleri öğrenip geliştirebilmeleri içindir. Ayrıca Öğrencilerin özgüvenlerini, topluluğa konuşabilme ve iletişim kurabilme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

CAMBRIDGE ENGLISH SINAVLARI

İlkokul 2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz Cambridge English sınavlarına katılırlar.

Öğrencilerimiz bu sınava okulumuzda yoğun bir şekilde hazırlanırlar. Okulumuz Yabancı Diller bölümü tarafından öğrencilerimize bu sınavların denemeleri yapılır. Starters ve Movers sınavının konuşma kısmının bir pratiği olan sınavda, öğrencilerimiz İngilizce dersinde edindikleri becerilerini sınav formatında sunma ve kendilerini deneme şansı bulurlar. İngilizce öğretmenlerimizin yer aldığı komisyonlarda öğrenciler tek tek konuşma denemesi yaparlar.

Deneme sınavının sonuçları öğrencilerimizle ve velilerimizle sonuç belgeleri aracılığıyla paylaşılır. Cambridge English Sınav merkezi olan okulumuzda Mayıs ayı içerisinde Cambridge English sınavları uygulanır. Öğrencilerimizin göstermiş oldukları üstün başarılardan dolayı okulumuz “Distinctive School” ünvanını elde etmiştir.

DESTINATION IMAGINATION TURNUVASI

Destination Imagination (DI) öğrencilerden oluşan takımların ucu açık problemleri çözmeyi içeren görevleri yerine getirdikleri ve çözümlerini turnuvalarda sundukları eğitici bir kulüptür.

DI problem çözme görevleri ve süreci üzerine kurulmuş bir programdır. Görevlerini tamamlamak için çalışan takımlar bu süreçte yöneticilik, işbirliği, sorun giderme, yaratıcı ve eleştirel düşünce gibi önemli hayat becerilerini geliştirirler.

Yarışmaya hazırlanan takımlarımız okul idaresi ve kulup öğretmenleri tarafından başvurulan ulusal ya da uluslararası turnuvalarda okulumuzu temsil eder.

MÜZİK DİNLETİLERİ

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile paralellik gösteren sanat tutkusu doğrultusunda okulumuz öğrencileri arasında enstrüman çalan öğrencilere tam destek verilmektedir. Çocukların sanatla olan bağlarını kuvvetlendirmek, müzik ve sanat ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak, özellikle küçük yaşlardan itibaren klasik müziğe aşina kılmak amacıyla müzik dinletileri düzenlenmektedir.

Öğrencilerimize toplu müzik etkinliklerinin yanında bireysel olarak da kendini sergileme olanağı sağlanmaktadır. Akademik programların yanı sıra, tüm yıl boyunca uygulanan müzik etkinlikleri ve dinletilerle eğitim felsefemiz zenginleştirilerek, öğrencilerimiz sanatsal olarak da beslenmektedir.

İNGİLİZCE DRAMA

İngilizce Drama çalışmaları, öğrencilerimizin eğlenerek ve öğrenerek İngilizceyi pekiştirmelerini ve dil becerilerini sergilemelerini amaçlar. Hedefimiz öğrencilerimize tiyatro sanatını sevdirmek ve tiyatro yeteneklerini güçlendirmektir. Öğrencilerimizin birlikte çalışma becerilerini geliştirmek, onları mutlu ve özgüvenli bireyler haline getirmek, sözel olarak kendilerini ifade etmede kendine güvenlerini sağlamak, grup içerisinde, görev ve sorumluluk alabilmelerini, beden ve seslerini doğru kullanma becerilerini geliştirip jest ve mimiklerini ve yaratıcı düşünme tekniğini kullanmayı öğrenmelerini sağlamak temel hedefimizdir.

İngilizce Drama Kulübü içerisinde çocuklarımız aynı zamanda ikinci yabancı dilde de şarkılar öğrenip bu şarkıları gösterilerinde söylerler. Her yıl, yıl sonunda öğrencilerimiz hazırladıkları gösteriyi belirlenen günde tüm velilerimize ve okula sergilerler.

BAHAR PANAYIRI

Her yıl Mayıs ayının 2. Cuma günü Büyük Kolej Geleneksel Bahar Panayırı düzenlenir. Panayırda halk oyunları, dans gösterileri, bahçe oyunları gibi etkinliklerin yanı sıra çeşitli katılımcılar stant açarak öğrenci ve veliler birlikte alış veriş yapabilir.

İlkokul öğrenci kulüpleri ise, yıl boyu tasarladıkları ürünleri veya yardımlaşma adına topladıkları kitap, oyuncak, vb gibi ürünlerin satışını gerçekleştirilir. Elde edilen gelir toplum hizmeti çalışması olarak belirlenen bir ihtiyaç sahibi bir okula veya bir yardım kuruluşuna bağışlanır.

DENEY ŞENLİĞİ

Her yıl geleneksel olarak yaptığımız deney şenliği hem öğrenmeyi hem de eğlenmeyi hedeflemektedir.

Deney şenliği, öğrencilerimizi başarıya ulaşmaya, yeni deneyimler yaşamaya teşvik ederken, laboratuvar dersinde yaptıkları deneyler ile uygulamalı öğrenmek ve sene sonunda bir ürün elde ederek öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmayı, fen bilimlerinden zevk almalarına olanak sağlamaktadır.

Deney şenliğimizde okulumuzda sınıflarımızdan bahçemize kadar her yerde bilim ile içiçe etkinlikler gerçekleştirilir.

ŞİİR DİNLETİSİ

Her yıl Mart ayı’nda “Dünya Şiir Günü” etkinlikleri kapsamında 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan izleyenlere duygusal anlar yaşatan şiir dinletisi düzenlenir. Aileleri ile birlikte okudukları şiirler, değerli şairlerin hayata dair farklı bakışları, farklı güzellikleri sunulur.

Öğrencilerin büyük bir coşku ve özveriyle katıldıkları şiir dinletisi, herkesin kendi yüreğinden bir şeyler kattığı ve bulduğu dizeler dans ve müzikle sevginin büyüsünü izleyicilere yaşatırlar.

İLKOKUL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


İlkokulda öğrenciler sıralama gerektiren testler yerine, kişisel gelişimleri doğrultusundaki çabalara göre değerlendirilir. Çoktan seçmeli test uygulamaları yerine, cevabı kendi cümleleriyle yazabildikleri açık uçlu değerlendirmelere tabi tutulur. Öğrencilerin bir konu hakkında yorum yapabilmesi, öğrenilen bilgi ve becerilerin günlük hayatta eyleme geçirilmesine önem verilir.


İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “Çok İyi”, “İyi” ve “Geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.


İlkokul 4. Sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. İlkokul 4. Sınıf dönem puanı, yılsonu puanı ve yılsonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir.


4.Sınıfta her dersten dönemde iki zümre sınavı yapılır. Görsel sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi dersinde öğrencinin çalışma süreci ve yapılan ürünler notla değerlendirilir. Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır.


Bir dersin yılsonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra dört basamak yürütülür. Yılsonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.


İlkokul 4. Sınıf puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür”, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” belgesi ile ödüllendirilir.


İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;

a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,

b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” ile ödüllendirilir.

c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
Tema başında öğrencilerin ön bilgileri yoklanarak tema ile ilgili merak ettikleri kavramları araştırmaları istenir.
Tema başlarında ARGE Biriminin hazırladığı Tema Değerlendirme Kitapçığı dağıtılır. Tema içindeki gerekli bazı değerlendirmeler için bu kitapçık kullanılır. Tema sonunda velilere gönderilerek incelemeleri istenir.
Ünite süreci boyunca öğrencilerin kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmelerine fırsat verilir. (akran ve öz değerlendirmelerle)
Verilen konu ve kavramlarla ilgili öğrencilerin değerlendirilmesi için ders çıkış kartları kullanılır.
Tema sonunda yapılan değerlendirme sonuçları ile tema sürecinde kazanılması gereken davranış, tutum ve becerilerin ne derecede geliştiğini gösteren rubrikler tema sonu raporlarında gösterilir.
Her bir öğrenci için ayrı ayrı oluşturulan bu raporlarda öğrencinin eylem durumu, derse katılımı, ödev yapımı, sınıf düzenine katkısı, derse ilgisi, arkadaşlarına saygısı ve ilişkileri gibi konular da ayrıca belirtilir. Bu raporlar Google Classroom üzerinden velilere tema bitiminde gönderilir.
 

Öğrencilerin ders değerlendirmeleri gelişiyor, iyi, çok iyi şeklinde değerlendirilir. İyi ve gelişiyor maddelerine yönelik bilgilendirici açıklamalar yapılır ve eksik tamamlamak ve pekiştirmek üzere yapılan çalışmalar hakkında veli bilgilendirilir.
Veli toplantılarında veya görüşmelerinde veliler ile bu raporlar üzerinden bilgilendirme yapılır.

  • 3. ve 4. Sınıflara 2. hafta hazır bulunuşluk sınavı yapılır, sınavın kısa zamanda okunabilmesi için sınav formatı çoktan seçmeli soru maddelerinden oluşur.
  • 2. ve 3. Sınıflara açık uçlu soru formatında tema değerlendirmeler yapılır ve sonuçları tema sonu değerlendirme raporunda ailelere bildirilir.
  • 4.Sınıflar SEBİT V CLOUD portalını takip ederek Türkiye geneli değerlendirme sınavlarına, gerektiğinde Okulistik sınavlarına da katılırlar.
  • 1.Sınıflar Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tema değerlendirmelere katılırlar.
  • Tüm sınıflar (1-4.sınıf) çoktan seçmeli yılsonu değerlendirme sınavına katılırlar.
  • 4.Sınıflar bir hafta Türkçe-Fen ve bir hafta Matematik-Sosyal şeklinde konu tarama sınavı olur.
  • 2.Sınıftan itibaren Türk Zekâ Vakfı, Kanguru, Tales, Mat-Beg, Fen-Beg, Okuma Becerileri sınavları gibi öğrencilerin farklı düşünüş ve becerilerini yoklayan sınavlara katılımı desteklenir.
  •  Okul öncesi sınıflarında öğretmenler öğrencileri gözlemleyerek gözlem formu doldur ve rehberlik öğretmeni ile paylaşırlar.
YEMEK LİSTESİ

Yemek Listesi

9 Mart - 13 Mart
Koşullar doğrultusunda yemek listesi değişiklik gösterebilir
1-A Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
1-B Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
1-C Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
2-A Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
2-B Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
2-C Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
3-A Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
3-B Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
3-C Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
4-A Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
4-B Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
4-C Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
İLKOKUL BEDEN EĞİTİMİ DERSİ DERS UYGULAMA VE KURALLARI

Aylin Kolbakır

İlkokul Müdürü/Primary School Principal
...

Duyuru ve Haberler

Okulumuzdaki güncel etkinlik, duyuru ve haberler için tıklayın.