Büyük Kolej, mutlu, başarılı ve yenilikçi dünya vatandaşlarının, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde yetiştirildiği örnek bir eğitim kurumudur. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi de kurumun vizyonu doğrultusunda hareket ederek kurum kimliğini, kendi çalışanları ile hedef kitleyi oluşturan tüm gruplarına benimsetir. Onların desteklerini kazanmak amacıyla somut veriler ışığında stratejiler oluşturur, yine bu stratejiler doğrultusunda politikalar geliştirip etkinlikler planlayıp uygulayarak halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri yürütür.

Halkla İlişkiler Birimi, kurumumuzda gerçekleştirilen etkinlikler ve öğrencilerimizin çeşitli alanlarda elde ettikleri başarıları, hazırlanan bültenler yoluyla kamuoyuna duyurur. Yazılı ve görsel basında çıkan haberleri sürekli takip eden birimimiz, bunları arşivler ve ilgili diğer birimleri bilgilendirir.

Büyük Kolej de organize edilen kültür, sanat, spor vb. içerikli seminer, konferans, tören, toplantı, sergi, fuar, konser vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, ilgili birimlerle koordineli olarak çalışan birimimiz, bu organizasyonların gerçekleşmesi sürecinde gerekli duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yerine getirir.

Altın kuralımız: “tebessüm ve güler yüzdür”.

Felsefemiz; kurum içinde bulunan insanları “mutlu etmek”, kurum dışındakilerle olumlu ilişkiler kurmaktır.

Büyük Kolej Halkla İlişkiler Birimi, genel müdüründen, tüm personeline kadar tam bir takım ruhu ile çalışmaktadır.

N. Kemal’in sözlerinde de anlatıldığı üzere; “Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten”.

(+90) 312 446 66 76

Bildirim