Büyük Kolej Okul Öncesi

Okul öncesi eğitimi, öğrencilerin zihinsel ve kişisel gelişimlerinin %70’ini tamamladıkları bir dönemdir. Bu sebeple Büyük Kolej’de düşünme becerisine dayalı eğitim programı uygulanır.

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri ile akademik temellerini ve uluslararası bakış açısını dengeli bir şekilde oluşturmayı amaçlayan programda; merak etme, keşfetme, sorgulama, neden-sonuç ilişkisi kurma, sonuç çıkarma, topluluk önünde kendini ifade etme, farklı dil/kültüre sahip arkadaşları ile sağlıklı ilişkiler kurma ve özgüven sahibi olma önem verilen temel beceriler arasındadır.

Öğrencilerimiz; 

IEYC müfredatında yer alan etkinlikler ile dünya üzerinde pek çok farklı ülke, dil ve kültür olduğunun farkına varır.  İki dilli eğitim ile İngilizceyi yaşamının bir parçası olarak öğrenir ve kullanır. Öğretmenin lider değil rehber olduğu, çok kimlikli sınıf ortamında kendisini her iki dilde ifade eder.

Türkçe Etkinliklerinde dinlediğini anlar, sorulan sorulara cevap verir, farklı yapılarda cümleler ve sözcükler kullanır, kelime dağarcığını geliştirir, okuma yazma bilmese de yaş grubuna uygun kitaplarla zaman geçirerek okuma alışkanlığı kazanır, yerli-yabancı yazar ve çizerleri tanır, kütüphanede zaman geçirir, yabancı dilleri öğrenmek için sağlam bir altyapı oluşturur.

Oyun Etkinliklerinde oyun kurmayı, kurulan bir oyunda katılımcı olmayı, kurallara uymayı, paylaşmayı, sıra beklemeyi öğrenir. Bedenini tanır ve kaslarını geliştirir. 

Bilişsel Etkinliklerde uzun yıllar sürecek eğitim öğretim hayatı için ihtiyaç duyacağı temel bilgileri öğrenir ve içselleştirir. Grafik oluşturma, problem çözme, dikkat çalışmaları, tangram ve sudoku gibi uygulamalarla analitik düşünme becerisini geliştirir.

Okul Öncesi Alan Dersleri
IEYC Tanıtım Broşürü
EXIT POINT

IEYC müfredatımızda her ünitenin sonunda, o ünite boyunca öğrendiklerimizi kutladığımız ve paylaştığımız bir çıkış etkinliği yer alır. Yaptığımız etkinlikleri sergiler, öğrendiğimiz şarkıları söyler, dans eder ve bunu ailelerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız.

ALAN GEZİLERİ

Öğrencilerimiz her temanın sonunda, o ünite boyunca öğrendikleri konu ile alakalı bir geziye giderek öğrendiklerini gerçek yaşamla ilişkilendirir, farklı deneyimler edinme ve yaparak/yaşayarak öğrenme mottosu ile öğrenmenin sadece okulla sınırlı kalmadığını küçük yaşta içselleştirmiş olurlar.

GELENEKSEL 100. GÜN PARTİSİ

Her sınıfımızda bir adet yüzlük tablosu bulunur ve öğrencilerimiz her okula geldikleri gün bu tabloyu işaretleyerek ritmik sayma becerilerini ve sayı farkındalıklarını günlük yaşamla ilişkilendirirler. 100. Güne gelindiğinde ise okulumuzun ve arkadaşlığımızın yüzüncü günü öğrencilerimiz tarafından düzenlenen ve dekore edilen partiyle büyük bir coşkuyla kutlanır.

EVİ OKULA GETİRİYORUZ!

Her yıl seçilen bir günde yataktan kalktığımız gibi okula geliyoruz, en sevdiğimiz oyuncağımızı da yanımızda getiriyoruz, sıralarımızı kenara çekip tüm günü minderlerin üzerinde geçiriyoruz.

GELENEKSEL KOSTÜM PARTİSİ

Kendi milli bayramlarımıza ek olarak farklı kültürlere ait bayramlara da müfredatımızda yer verilir. Her yıl 31 Ekim’de düzenlenen kostüm partisinde öğrencilerimiz kendi tasarladıkları kostümlerle okula gelerek kırmızı halı defilesine katılır.

OKUL ÖNCESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okul öncesi döneminde her öğrencinin bireysel gelişimi göz önünde bulundurulur. Öğrencinin okuldaki ilk günü ve son günü arasında kat etmiş olduğu ilerleme ana kıstastır. Bu bağlamda süreç içerisinde Marmara Okul Olgunluğu Testi, kalem/makas tutma ve rakam farkındalığı gelişim gözlem formu, ünite sonunda yapılan sergilerde ürünlerin anlatılması, insan çiz etkinliği ve anekdot kayıtları iLe yapılır.

 

Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri

 

Marmara Okul Olgunluğu Testi: 

Öğrencilerin okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla uygulanır. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmede kullanılır. Testin sonucunda, öğrencinin okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Aynı test yıl sonunda tekrar uygulanır ve öğrencilerimizin ilk/son test sonuçları karşılaştırılarak gelişimi somut şekilde gözlemlenmiş olur.

Ünite Sonu (Exit Point) Sergisi:

Öğrencilerimiz, ilgili ünite boyunca öğrendikleri ve ortaya çıkardıkları görsel çalışmaları, velilerimize sunum yaparak paylaşırlar.

İnsan Çiz Etkinliği:

Öğrencilerimiz üçe bölünmüş bir tabloya ekim, ocak ve mayıs aylarında bir insan çizer. Çizdikleri insanda yer alan uzuv sayısı, gövde olup olmaması, zamanla eklenen vücut kısımları gibi kıstaslar ile öğrencimizin sene boyunca artan farkındalık seviyesi gözlemlenir.

Makas Tutma Gözlem Formu:

Okulun ilk haftası öğrencilerimizden kendi el izlerini çizmeleri ve kesmeleri istenerek ikiye bölünmüş tabloya yapıştırılır. Aynı etkinlik okulun son haftası tekrar yapılarak aradaki fark gözlemlenir.

Anekdot Kayıtları:

Öğrencilerimiz süreç içerisinde ve serbest oyun sırasında arkadaşları ile olan iletişimleri, etkinliklerimiz sırasında sorulara verdikleri cevaplar not alınır, veli görüşmelerimiz esnasında velilerimiz ile paylaşılır.

YEMEK LİSTESİ

Yemek Listesi

9 Mart - 13 Mart
Koşullar doğrultusunda yemek listesi değişiklik gösterebilir
HZ-A
HZ-B
HZ-C
HZ-D

Aylin Kolbakır

Okul Öncesi Müdürü/ Preschool Principal
...

Duyuru ve Haberler

Okulumuzdaki güncel etkinlik, duyuru ve haberler için tıklayın.
Bildirim