Toplum içinde yaşayan herkesin, özellikle de öğrencilerin, düzenli ve sürekli okuma alışkanlığı kazanması gerekir. Büyük Kolej bunun için uzun yıllardır ilkokul düzeyinde “Kitap Kurdu” projesini yürütür. Öğrenciler, okudukları sayfa sayısına göre ve okuduklarını anlamaları üzerine yapılan küçük sohbetler sonucunda kitap kurdu seçilir ve çeşitli ödüller kazanırlar. Bu projenin temel amacı, küçük yaşta okuma isteği uyandırarak ömür boyu okuma alışkanlığı kazandırmaktır.

İnsan için en etkili öğrenme yolu okumaktır, okuyarak yetişmiş bir toplum başarılı ve güçlü olur. Modern teknolojinin hayatı kolaylaştıran olanakları, günün bilgi çağını oluşturan bütün eserler kitaplardan çıkar. Yeryüzü, bilgisayar ortamına taşınamamış ve taşınamayacak kadar bilgi ve kitapla doludur. Büyük Kolej, bütün öğrencileri için kitapların uçsuz bucaksız dünyasından zengin bir kütüphaneye sahiptir. Sanattan bilime, edebiyattan süreli yayınlara kadar binlerce yapıt Büyük Kolej kütüphanesinde araştırmayı, öğrenmeyi, düşünmeyi ve eğlenmeyi destekler.

Teknik Hizmetler
Materyallerin seçimi ve sağlanması, materyallerin kataloglanması ve sınıflanması, materyallerin bakımı, onarımı ve güncelleştirilmesi

Okuyucu Hizmetleri
Danışma Hizmeti, ödünç verme hizmeti

Kütüphanede Uygulanan Dersler

 • Eğitim öğretim yılı boyunca okul öncesi sınıflarından başlayarak bütün sınıflara Türkçe derslerinin belirli saatlerinde öğrencilerin seviyelerine göre kaynaklar tanıtılır ve okuma saatleri yapılır.
 • İlkokul öğrencileri ile ünite konularına göre kaynak taramaları yapılır.
 • İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca derslerinin belirli saatlerinde, bu dillerin kültür ve edebiyat koleksiyonlarına ait kaynaklar taranır ve okuma saatleri yapılır.
 • 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde okuma etkinliklerinin bir kısmı kütüphanede yapılır.
 • Okuyuculara yıl boyunca kütüphane ve otomasyon sistemi hakkında bilgi verilir.
 • Öğrencilere kaynak tarama becerilerinin geliştirilmesi çalışmalarının yanısıra bilgi arama teknikleri ve elektronik kaynak kullanımı da uygulamalı olarak ders niteliğinde verilir.

18500 kitap kapasiteli Büyük Kolej kütüphanesindeki kitapların büyük bölümünü İngilizce ve Türkçe kitaplar oluşturur. Bu kitaplar müfredat programları doğrultusunda, ilkokul, ortaokul, lise, fen lisesi düzeyindeki tüm öğrenci ve öğretim kadrosunun ihtiyaçları temel alınarak belirlenmiştir.

Büyük Kolej Hikmet Doğay  Kütüphane Koleksiyonunda Yer Alan Eserler

 • Türk ve Dünya edebiyatının klasik ve çağdaş eserleri,
 • İngilizce, Almanca , Fransızca ve İspanyolca kitaplar,
 • Eğitimi ve öğretimi destekleyen kaynak kitaplar,
 • Danışma kaynakları,
 • Her yaş grubu için çocuk edebiyatı koleksiyonu,
 • A’ dan Z’ye Atatürk kitaplığı,
 • Öğrenciler için yardımcı ders kitapları,
 • Öğretmen kitaplıkları ve süreli yayınlardan oluşmaktadır.

Kütüphanede TürkçeAlmanca ve İngilizce olmak üzere 15 adet süreli yayın aboneliği bulunur. Koleksiyon ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenir.

IFLA/UNESCO Okul Kütüphanesi Bildirgesi Amaçlarını temel alan Büyük Kolej Hikmet Doğay Kütüphanesi çalışmalarını bu doğrultuda sürdürür.

 

 

Amacımız:

 • Öğrencilerimize okuma, öğrenme, yaşam boyu kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek,
 • Bilgi çağının bilgi okuryazarı öğrencilerini yetiştirmek,
 • Ders programlarını desteklemek,
 • Okul kütüphane kaynaklarını, kütüphane hizmetlerini ve okumanın önemini anlatmaktır.

Akademik Çalışmalar

Her öğretim yılı başında öğrencilerin kütüphane ve medya merkezini en verimli bir şekilde kullanabilmeyi öğrenmeleri amacıyla kütüphane, tüm özellikleri ile tanıtılır.

Zümreler ile işbirliği yapılarak kütüphaneden yararlanma kültürü, uygulamalı dersler aracılığı ile öğrencilere kazandırılmaya çalışılır.

Literatürler takip edilir, Zümreler ile işbirliği yapılarak yaş guruplarına uygun yayınlar incelenir,öğrencilerin beğeni ve istekleri doğrultusunda yayınlar alınır ve öğrencilere okumaları konusunda önerilerde bulunulur.

Kütüphaneye yeni gelen kitap, süreli yayın ve diğer materyaller tüm işlemlerin yapıldığı yordam adlı kütüphane otomasyon programıyla, kullanıma hazır hale getirilir. On-line katalog olanağı sağlayan bu program ile tüm kaynakların bibliyografik künyelerine ulaşılabilir. Kütüphane içinden ve dışarıdan web sayfası üzerinden tarama yapılabilir.

Her hafta Türkçe derslerinin bir saati kütüphane ortamında yapılır. Bu derslerde, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olmaları hedeflenir. Kütüphanecilerin hazırladıkları aktiviteler sınıf seviyelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Türkçe zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin öğretim yılı boyunca okuyacakları kitaplar belirlenir. Her ayın son haftası okunan kitapların analizi yapılır.

Anasınıfı ve birinci sınıflar için kitaba yöneltici materyaller hazırlanarak öğrencilerin kitap okuma ilgilerinin arttırılması hedeflenir.

Okulların açıldığı ilk günden itibaren kitap kurdu projesi uygulanmaya başlar. Başarı ile yürütülen projede hedeflenen; öğrenciye okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak, yazma ve ifade gücünü geliştirmek, kütüphaneden faydalanarak sorumluluk duygusu geliştirmek ve  gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Kütüphanenin temel amacının dışında sosyal ve kültürel gelişime katkısı olan etkinliklere kütüphane ve kütüphane dışında da devam edilir.

Bağımsız ve paylaşımlı okuma aktiviteleri, öğrencilerin yazar ve şairlerle buluşturulması,

Söyleşi ve imza günleri düzenlenmesi, yayınevleri tarafından stantlar açılarak yayın tanıtımı ve öğrencilerimizin indirimli kitap almaları sağlanması, yaş guruplarına uygun atölye çalışmaları düzenlenerek kütüphane haftası kutlama etkinlikleri ile öğrencilerimizin ilgileri canlı tutulmaya çalışılır.

 

 

Okul kütüphanesinin amacı; “kütüphane eğitimin ayrılmaz parçasıdır” ilkesi doğrultusunda eğitim öğretimi ve ders programlarını desteklemek, bilgiye erişim becerileri kazandırmaktır. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bağımsız ve paylaşımlı okuma aktiviteleri kütüphane derslerinde yapılır.

 • Her hafta Türkçe derslerinin bir saati kütüphane ortamında yapılır. Bu derslerde; öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olmaları hedeflenir. Kütüphanecilerin hazırladıkları aktiviteler sınıf seviyelerine uygun olarak gerçekleştirilir.
 • 5.6.7. Sınıflarda Türkçe zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin öğretim yılı boyunca temalara uygun okuyacakları kitaplar belirlenir. Her tema sonunda okunan kitapların güdümlü tartışma yöntemi (çember tekniği) analizi yapılır. Bu çalışma ile de okuduğunu anlama, yorum yapabilme, sözlü ifade geliştirme amaçlanır.
 • 2.3.4.sınıfta okullar açıldıktan sonraki haftadan itibaren kitap kurdu projesi uygulanmaya başlar. Başarı ile yürütülen projede hedeflenen; öğrenciye okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak, yazma ve ifade gücünü geliştirmek, kütüphane kullanma, araştırma becerilerini pekiştirmek, sorumluluk duygularını geliştirerek gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Kitap Kurdu Uygulamasının Amaçları;

 1. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak,
 2. Dil ve ifade gücünü geliştirmek,
 3. Sorumluluk bilincini geliştirmek,
 4. Okuduğunu anlama ve aktarma becerisi kazandırmak,
 5. Okuma konusundaki ilgi alanını keşfetmek,
 6. Hayal gücünü kullanarak yorumlar yapabilme,
 7. Kütüphane kullanımını öğrenme ve hayat boyu aktif hale getirme,
 8. Güven duygusu kazanma,
 9. Sosyalleşme,
 10. Kelime hazinesini geliştirme ve kelimeleri doğru telaffuz edebilme,
 11. Duygu ve düşüncelerini ifade edebilme,
 12. Kütüphanemizde mevcut açık raf sistemi düzeninde, kitap seçimlerinde   özgürce hareket etmelerini sağlayarak, beğenilerinin oluşumuna katkı sağlamak,
 13. Ayrıca öğrencilerimizin okudukları kitapların yazarları ile buluşmaları sağlanarak, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı yapmak.

2.3.4. Sınıflarda Kitap Kurdu Olabilmek İçin:

 1. Okul Kütüphanesinden ödünç kitap alınır, okunur.
 2. Okunan kitap ile ilgili standart form yazım kurallarına uygun olarak doldurulur.
 3. Doldurulan formlar sınıf öğretmenleri tarafından incelenir, incelenen formlar imzalandıktan sonra kütüphane öğretmenlerine teslim edilir.
 4. Okunan kitap ve form kütüphaneye teslim edilirken kütüphaneciler tarafından kitap ile ilgili sorulan sorulara yeterli cevaplar verildiği takdirde kitap kurduna sayılmak üzere kabul edilir ve dosyalanır.
 5. Öğrencilerin okudukları İngilizce kitapların formları İngilizce öğretmenleri tarafından gözden geçirilip imzalandıktan sonra kütüphaneye teslim edilir.
 6. Zümre kararı ile belirlenen yaş gurubuna uygun gerekli kitap sayısına ulaşan öğrenci kitap kurdu olmaya hak kazanır.
 7. Kitap kurdu olan öğrencilere Türkçe+İngilizce belgeleri hazırlanır.
 8. Okul Müdürü tarafından belgelerinin verilmesi, yıldız almaları sağlanır.

Özel Büyük İlkokulu Kitap Kurdu Projesi İşleyişi

2.3. ve 4. sınıflar; 

*Her bir seviye için kütüphaneden kullanılması gereken kitap sayısı en az 6 Türkçe, 2 İngilizce kitap şeklindedir.

*Öğrencilerin seviyelerine uygun kendi kitapları da kütüphanedeki kitap kurdu  formlarını doldurmak ve aynı kriterler doğrultusunda anlatmak koşuluyla sınırlandırma olmadan kitap kurduna dahil edilmektedir.

 

Kütüphane ve Medya Merkezinde Üyelik

Okulumuz kütüphanesinden, Özel Büyük Kolej Ortaokul- Lise- Fen Lisesi ve İlkokul öğrencileri, öğretmenleri ve personeli, öğrenci velileri yararlanabilir.

 • Öğretmen ve öğrenciler kütüphane ödünç verme servisinden Kart/Parmak izi okuyucu kullanarak yararlanırlar.
 • Üye kayıt işlemi kütüphanede, kütüphane uzmanı tarafından yapılır.

Kütüphane Ödünç Verme Kuralları

 • Bir kitabı ödünç alma süresi 15 gündür. Bu süre okuyucunun isteğine göre 7 gün daha uzatılabilir.
 • Bir defada en fazla, 2 kitap alınabilir (iki farklı türde olmak üzere).
 • Üyeler bir başkası adına kitap alamaz, aldığı kitabı bir başkasına ödünç veremez.
 • Danışma kaynakları (ansiklopedi,yıllık,sözlük,atlas...), süreli yayınlar, DVD ve CD’ler ödünç verilmez.
 • Ödünç verilmeyen kitapların gerekli bölümlerinin fotokopi çektirilmesine izin verilir (Mikromarkette).
 • Derslerde kullanılmak istenen kitaplar, öğretmen tarafından ders saatinden önceki teneffüste alınıp ders bitiminde geri getirilir.,
 • Ödünç alınan kitaplar, belirlenen sürede geri getirilmelidir. Alınan kitap geri getirilmedikçe ya da süre uzatılmadıkça başka bir yayın ödünç alınamaz.
 • Ödünç verme süresini özürsüz olarak geciktiren öğrencilere, önce 10 gün; ikinci defa geciktiren öğrencilere 20 gün kitap verilmez(Bu süreyi iki defa geçirmiş öğrenciye tekrar kitap verilip verilmemesi okul yönetimince karara bağlanır).
 • Öğretim yılı sonunda bütün kütüphane kullanıcıları (öğretmen, öğrenci ve personel dâhil)ödünç aldıkları kütüphane materyalini teslim etmek zorundadırlar.

Genel Kurallar

 • Kütüphaneye öğrencileriyle birlikte araştırma yapmaya gelecek öğretmenlerin, en az bir ders saati önceden haber vermeleri gereklidir.
 • Kütüphanede çalışmak, araştırma yapmak isteyen öğrenciler, öğle teneffüslerinde kütüphaneden yararlanabilir.
 • Ders öğretmeni ve ilgili müdür yardımcısının izni olmadan ders saatleri sırasında hiçbir öğrenci kütüphanede bulunamaz.
 • Kütüphanemizdeki kitaplar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre tasnif edilmiş, açık raf sistemine göre kullanıma sunulmuştur.Araştırma için kütüphaneye gelenler kullandıkları yayınları işleri bitince aldıkları yere koymaya özen göstermelidir.
 • Kütüphane uzmanlarına her türlü bilgi ihtiyacında başvurulabilir.
 • Bilgisayar kaydı yapılmadan hiçbir yayın kütüphane dışına çıkarılamaz.,
 • Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar,danışma kaynakları iyi kullanılmalı,yırtılmamalı,yıpratılmamalıdır. Kitaplara herhangi bir şey yazılmamalıdır.
 • Yıpratılan, kullanılmayacak duruma getirilen veya kaybedilen kitapların bedeli, cilt masrafı ile birlikte ilgili kişiye ödetilir.
 • Kütüphanede bulunan diğer kişileri rahatsız edecek davranışlarda bulunulmamalı, sessiz hareket edilmeli ve yüksek sesle konuşulmamalıdır. SESSİZLİĞİ BOZAN ÖĞRENCİLER KÜTÜPHANEDEN ÇIKARILIRLAR.
 • Kütüphanede bulunan yayınların, sandalye, koltuk, masa gibi eşyaların yeri öğrenciler tarafından değiştirilmemelidir.
 • Çanta, palto gibi kişisel eşyaların kütüphanenin girişindeki uygun bir yere bırakılması gereklidir.
 • Kütüphanede cep telefonu kullanılamaz. Cep telefonları kapalı tutulur.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilemez.
 • Kütüphanenin temizlik ve düzenine dikkat edilmeli ve yukarıda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Bilgisayar ve İnternetten Yararlanma

 • Kütüphane ve Medya Merkezimizdeki kullanıcılar için açılan bilgisayar terminalleri sadece kütüphane taraması ve araştırma amacıyla kullanılmalıdır (Kütüphane kataloğunun taranması, elektronik kaynaklardan ve veri tabanlarından araştırma yapmak, ödev yapmak vb.).
 • Bilgisayarlarda chat (sohbet) yapmak, oyun oynamak,bilgisayar sistem özellikleri değiştirmek kesinlikle yasaktır.

Kütüphane çalışma saatleri :
Hafta İçi - 08.00-17.00 (Resmi günler ve okulun tatil olduğu günler hariç)

KULLANIM KURALLARINA UYMAYANLAR KÜTÜPHANE ve MEDYA MERKEZİNDEN YARARLANAMAZLAR.

Bildirim