Büyük Kolej’de, her sınıfta bilgisayar destekli eğitim yapılır ve bilgisayar eğitimi için de ayrıca laboratuvarlar bulunur. Öğrencilerin teknoloji ile iç içe olmalarını sağlayarak her bir öğrenciyi bilgisayar okuryazarı yapmak amacıyla kullanılan laboratuvarlarda, öğrenciler, bilgiye ulaşmada ve bilgiyi kullanmada etkin birer birey olarak son teknolojiyi ihtiyaçlarına göre kullanabilir. Bilgisayar Laboratuvarlarında her bir bilgisayar, kelime işlem, tablolama, sunum, çizim, veri tabanı ve birçok eğitsel oyun yazılımlarını içerir. Ayrıca akıllı tahta ile laboratuvarlarda teknoloji destekli-eğitim yapılır.

Büyük Kolej bünyesindeki bütün bilgisayarların ağ/donanım ve yazılım gereksinimlerinin saptanması, edinilmesi, kullanıma açılması, donanım ve yazılım bakım işletiminin yapılması, kullanım desteğinin verilmesi faaliyetleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yürütülür.

Bildirim