Fen Bilimleri derslerinin amacı, elde ettiği bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilen nesiller yetiştirmektir. Bu yüzden Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri, laboratuvarlarımızda deney, uygulama, gözlem ve sonrasında yapılan değerlendirme ile bilgilerinin unutulmayacak şekilde derinleştirilmesi sağlanır.

Modern araç gereçlerle donatılmış olan laboratuvarlarımızda, öğrencilerimiz ders içi eğitimlerini gözlem ve uygulamalarla güçlendirmektedirler. Fen Bilimleri alanında proje çalışmaları yapan öğrencilerimiz, laboratuvar çalışmalarını ders dışı zamanlarda da sürdürebilmektedirler. Laboratuvarlarımızda ders öğretmenlerimiz ve laboratuvar uzmanımızın gözetiminde öğrencilerimiz için deney yapmak bilimsel olduğu kadar eğlenceli hale de gelir.

Fizik, Kimya-Biyoloji, Fen Bilimleri olmak üzere 3 adet laboratuvarımız bulunmaktadır. Çocukluk ve ergenlik dönemi, merak duygusunun, yaratıcılığın ve girişimciliğin en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemde öğrencilere yaparak, yaşayarak uygulama imkânı verilmesi, bu açlıklarının giderilmesi ayrıca önemlidir. Fen Bilimleri laboratuvarımızda her hafta okul öncesinden 8. sınıfa kadar işlenen konu başlıklarımıza ve kazanımlara uygun olarak deneyler yapılır, videolar izlenir ve sonrasında yapılan değerlendirmelerle öğrenilen bilgi unutulmayacak şekilde sağlamlaştırılır.

Kimya laboratuvarının amacı öğrenciye içinde yaşadığı dünyayı, kullandığı eşyayı, yaşamak için gereksinim duyduğu besinleri ve havada bulunan maddeleri tanıtmak; özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları kapsayan kanunları öğretmektir. Kimya öğretiminde laboratuvar, gözlem ve deney yaparak birinci elden deneyim kazanmayı sağladığı için öğrenmede önemli bir etkendir.

Biyoloji laboratuvarımızda öğrencilerimiz gözle görülemeyen canlıları, dokuları ışık mikroskopları ile görerek, kimyasal maddeler ile besinlerin içeriğini analiz ederler. Cam malzemelerimizi ve yapay bağırsak kullanarak hücrelerimizde madde alışverişinin nasıl gerçekleştiğini yaparak, yaşayarak öğrenirler. Bunların yanında öğrencilerimiz birbirlerinin kan gruplarını tayin ederek günlük hayatta karşılaştıkları bilgilerini somutlaştırmanın heyecanını yaşarlar. Aynı zamanda vücudumuzda bulunan organlarımızdan kalp, akciğer ve beyni diseksiyon aletlerini kullanarak incelerler

Fizik laboratuvarımızda da diğer laboratuvarlarımızda olduğu gibi öğrencilerimizin çok sayıda deneyi kendi elleriyle yapmaları, derste öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmeleri sağlanır. Tüm derslerde laboratuvar ortamı yaratılmaktadır. Laboratuvar, tüm yıl derslerin önemli bir parçası ve öğrencilerle konuların tartışılabildiği en iyi ortamdır.

Bildirim