Büyük Kolej: Ankara Özel Okul, İlkokul, Ortaokul, Lise, Kolej, Fen Lisesi

Değerli Anne Babalar,

Çocuğunuzun güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için doğru okul seçimi, belki de hayatınızda aldığınız en önemli kararlardan biridir. Çocuklarınızı hayata hazırlayacak olan en önemli temellerin atıldığı ilkokul dönemi için tercih edeceğiniz okul, kurumsal yapısı ile güven veren,güçlü bir eğitim ve uzman kadrosuna sahip, vizyon ve misyonunu tam anlamıyla gerçekleştiren eğitim öğretim anlayışına sahip bir okul olmalıdır.

Uluslararası okul akreditasyonuna sahip bir okul olan Büyük Kolejde bizler, başarılı bir eğitimin çocuğa ilham kaynağı olan aile ve öğretmen ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Eğitim ailede başlar,okulda beslenir ve büyür. Öğrenci başarısını destekleyen ve duygusal zekayı teşvik eden sorumlu yetişkin rol modellemesi evde aile bireyleri,okulda öğretmenler ile mümkündür. K-12 düzeyinde verdiği eğitimde ,günümüzün çok kültürlü ve giderek daha küreselleşen toplumuna donanımlı bireyler hazırlama sürecinde okulumuz; öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim ortamları ve zengin içerikli müfredat ve sosyal faaliyet imkanları sunmaktadır.

Okulumuz, öğrencilerin ana dil ile birlikte, yoğun ders saatleri ile İngilizceyi ve ikinci yabancı dili de etkili bir biçimde kullanmalarına olanak sağlayan, dili kültürü ile birlikte öğreten ve yaşatan çağdaş ve dinamik bir kurumdur. Eğitim programımız, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrendikleri ile uyumlu hale getiren, dolayısıyla doğal meraklarını zenginleştiren ve öğrenme sevgisini teşvik eden bir sorgulama yaklaşımı özelliğine sahiptir. Bu yaklaşım öğrencilerimizi yaşamda ve iş hayatlarında başarıya götüren 21.yüzyıl becerilerinin gelişiminde etkili ve önemlidir. Eğitim kadromuz, uluslararası deneyim,yetenek ve motivasyon sahibi idareci ve öğretmenlerden oluşmaktadır.

Ekibimiz, hedeflenen öğrenci profilinin özelliklerini, bireysel farklılıkları ve farklı öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak titizlikle modeller ve bu profillerin öğrencinin düşünce ve davranışlarında hayat bulmasını sağlar. Güçlü bir ortak amaç duygusu, öğrenme topluluğumuzda yerini alır, motivasyonumuzu ve başarımızı arttırır, hedeflerimize ulaşmamızı sağlar.

Saygıdeğer Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Büyük Kolej Ailesi olarak okulumuza gösterdiğiniz ilgi ve güvenden dolayı teşekkür eder, hep birlikte güzel başarılara imza atmayı temenni ederim.

Saygılarımla.

Arzu GÜR
Özel Büyük İlkokulu Müdürü

“Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan bağlarımızı kopartamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, çağdaş bir millet olarak medeniyet düzeyinin de üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Büyük Kolej, Fen Lisesi, Ortaokul Müdürü

Bildirim