Güzel bir anne Nedime Görpelioğlu’nun adına, onun yaptıklarını sürdürebilmek amacıyla kurulmuş olan Nedime Eğitim Vakfı, ilk burslarını 1999 depreminde zarar gören üniversite öğrencilerine vermiştir. 1999 yılından bugüne kadar karşılıksız olan Nedime Eğitim Vakfı bursundan faydalanan öğrencilerimizin sayısı giderek artmaktadır.

Bugüne kadar yüzlerce üniversite öğrencisi gencimiz Nedime Eğitim Vakfı’ndan, öğrenimlerine sevgili Ata’mızın çizdiği aydınlık yoldan devam edebilsinler diye burs almış ve almaktadır.

Bilgi: Nesrin Uçar Tel: 0312-446 66 76 /1332