Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Gelişimsel, kapsayıcı, önleyici ve çözüm odaklı rehberlik anlayışını temel alan Büyük Kolej Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür.

Büyük Kolej Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin bireysel farklılık, ilgi, yetenek ve isteklerini göz önünde bulundurarak eğitim öğretimin bütünlüğü içinde bir rehberlik servisi planı oluşturur.

Aile iş birliği ve desteğinin servisimiz adına önemli olduğu bilinci ile ebeveynlerle iş birliği ve bireysel aile görüşmelerimiz önceliğimizdir.

Servisimizin farklı kademelerinde çalışan uzmanlarımız, çocukların gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl içindeki etkinlikleri planlarlar. Yıl içerisinde yapılacak olan kulüp çalışmaları da servisimizce yürütülür.

Okulumuzda her yıl belirlenen değerler ile ilgili “Değerler Eğitimi” yapılır, aynı zamanda çocuklarımız ile yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okulda farkındalık yaratmak istediğimiz alanlarda çalışmalarımız ön plandadır.

Çalışma prensibi okul idaresi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Bu amaçla hem öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek hem de ebeveyn ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını ve kişisel gelişimini desteklemek amaçlı seminerler ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu seminerler ihtiyaç doğrultusunda planlanarak kendi ekibimizde bulunan uzmanlarla ya da farklı uzmanların davet edilmesi ile gerçekleşir.

Büyük Kolej Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, öğrenci kayıt kabul sürecinde aktif bir şekilde yer alır. Aday öğrencilerin mülakatları ve aile görüşmelerinde ekibimizde bulunan uzmanlarımız önemli bir görev üstlenir.

Okul Öncesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Okul öncesi öğrencilerimizde önleyici ve gelişimsel rehberlik bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmaları barındırır.

Sene başında yapılan aile görüşmeleri ile öğrencileri tanıma ve okul süreci hakkında bilgilendirme çalışmalarımız başlar. Bu süreci sınıf içi öğrenci gözlemleri, bireysel görüşmeler ve sınıf öğretmeni ile yapılan iş birliği de destekler. Öğrencileri daha yakından tanımak ve önleyici rehberlik yapmak adına yıl boyunca yapılan veli görüşmelerimiz destekleyici şekilde devam eder.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçleri dâhilinde tüm öğrencilere uygulanan adaptasyon çalışmaları programlanır. Yıl içerisinde yeni kayıt ile gelen öğrencilerin de merak ettikleri okul işleyişi, okula uyum süreçlerinin sağlıklı olabilmesi adına onlara aktarılır. Bunun dışında okul sürecine uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşayan öğrenciler özel olarak takip edilip desteklenir. Yıl boyunca gerek sosyal ilişkiler yönünden gerek duygusal destek açısından çeşitli etkinlik ve uygulamalar sürdürülür. Sorumluluk alabilme, özel alanların farkındalığı, empati kurabilme, öfke ile baş edebilme, arkadaşlık ilişkileri gibi konularda yıl boyunca çeşitli etkinlikler uygulanır. Akademik açıdan desteklenmesi gereken öğrenci veya sınıflara ihtiyaç dâhilinde beceri geliştirme etkinlikleri yapılır. Sene sonunda 1. sınıf olacak okul öncesi öğrencilerimiz için Marmara Okul Olgunluğu ölçeği uygulanır.

Sene boyunca yapılan bireysel gözlemler, elde edilen veriler ve ölçek doğrultusunda ortaya çıkan hazır bulunuşluk düzeyi sene sonunda yapılan veli görüşmeleri ile anne-babalara aktarılır. 1. sınıfa başlama dönemi gelene kadar desteklenmesi gereken alanları olan öğrenciler için gereken yönlendirmeler yapılır. İhtiyaç doğrultusunda fonolojik farkındalık grupları ile çocuklarımızla çalışılır.

Öğrencilerimize:

 • Özgüven ve olumlu benlik algısı geliştirme
 • El-göz koordinasyonu ve küçük kas çalışmalarını destekleme
 • Dikkat çalışmaları
 • Duygularını tanıma, ortama uygun şekilde ifade etme ve duygularını düzenleme becerisi edinme
 • Kendi sınırlarını belirleme ve kuralları uygulama
 • Problem çözme becerisi
 • Kendini ifade etme ve iletişim becerisi
 • Olumlu sosyal beceriler geliştirme, çevresinde bulunan diğer akran ve yetişkinler ile nitelikli ilişkiler kurma
 • Bilişsel becerilerini geliştirme ve sorumluluk alma konularında yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Okul Öncesi ve 1.sınıflar Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi İletişim: 0(312) 446 66 76-1435

İlkokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Büyük Kolej bünyesinde bulunan İlkokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisimizin öncelikli amacı öğrencilerimizin gelişimsel dönemleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak psikososyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara destek olmaktır. Birimimiz öğrencilerimizin iyi iletişim becerilerine sahip, bireysel farklılıklara saygılı, kendini iyi ifade edebilen özgüvenli nesiller olabilmeleri adına belli kazanımlar çerçevesinde rehberlik etkinliklerini yürütür. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisimiz çocuklarla iç içedir ve her daim ulaşılabilirliği olan bir konumdadır. Prensip olarak veli, uzman ve öğretmen iş birliği içinde çocuğun mutlak yararı ilkesi esas alınır. Amacımız ilkokul çağında çocuklarımıza belli değerleri kazandırmaktır. Psikolojik danışma ve rehberlik servisimizde etik çerçevede görüşmeler yapılır ve bireysel gizlilik esas alınır. Öğrencilerimizi çok boyutlu tanımak amacıyla öğrencilerin gelişim düzeylerinde belirli envanterler uygulanır.

Öğrencilerimize:

 • Kendilerini tanımalarına
 • Öğrenme stillerini keşfetmelerine
 • Sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine
 • Kendine ve çevresindeki bireylere saygılı olmalarına
 • Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine
 • Problem çözme becerisini geliştirmelerine
 • ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı
 • Dikkat çalışmaları
 • Psikososyal müdahale çalışmaları ve özgüven gelişimlerini destekleme konularında yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İlkokul 2, 3 ve 4.sınıflar Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi İletişim: 0(312) 446 66 76-1535

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Gelişimsel, kapsayıcı, önleyici ve çözüm odaklı rehberlik anlayışını temel alan Büyük Kolej Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür.

Büyük Kolej Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin bireysel farklılık, ilgi, yetenek ve isteklerini göz önünde bulundurarak eğitim öğretimin bütünlüğü içinde bir rehberlik servisi planı oluşturur.

Aile iş birliği ve desteğinin servisimiz adına önemli olduğu bilinci ile ebeveynlerle iş birliği ve bireysel aile görüşmelerimiz önceliğimizdir.

Servisimizin farklı kademelerinde çalışan uzmanlarımız, çocukların gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl içindeki etkinlikleri planlarlar. Yıl içerisinde yapılacak olan kulüp çalışmaları da servisimizce yürütülür.

Okulumuzda her yıl belirlenen değerler ile ilgili “Değerler Eğitimi” yapılır, aynı zamanda çocuklarımız ile yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okulda farkındalık yaratmak istediğimiz alanlarda çalışmalarımız ön plandadır.

Çalışma prensibi okul idaresi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Bu amaçla hem öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek hem de ebeveyn ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını ve kişisel gelişimini desteklemek amaçlı seminerler ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu seminerler ihtiyaç doğrultusunda planlanarak kendi ekibimizde bulunan uzmanlarla ya da farklı uzmanların davet edilmesi ile gerçekleşir.

Büyük Kolej Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, öğrenci kayıt kabul sürecinde aktif bir şekilde yer alır. Aday öğrencilerin mülakatları ve aile görüşmelerinde ekibimizde bulunan uzmanlarımız önemli bir görev üstlenir.

"Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi"

Ortaokul yılları çocuğun attığı önemli adımlardandır. Çocukların hem fiziksel hem bilişsel hem de sosyoduygusal anlamda farklılıklar yaşayacağı yıllardır. Büyüme ve büyüme ile farklılaşan sorumlulukların verdiği kaygının arttığı, oyun çağından çıkıp kendilerini keşfettikleri yıllardır. Aynı zamanda ergenlik ile birlikte aileden aldıkları onay duygusunu artık akranlarından talep edecekleri yıllara girmişlerdir. Bu süreçte çocuklarımızın ortaokula uyum çalışmalarının sistemli bir şekilde planlanması, ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ve grup çalışmaları birimin planlamaları arasındadır.

Öğrencilerimize:

 • Farkındalıklarını geliştirme
 • Olumlu benlik kavramına sahip olma
 • Etkin ve verimli çalışma alışkanlıkları kazanma
 • Karar verme
 • Öğrenme stillerini keşfetme
 • Sorumluluk alma
 • Sınav kaygısı ile baş edebilme becerisi
 • Hedef koyma ve motivasyon
 • Arkadaşlık becerileri
 • Uyum becerileri
 • Dikkat çalışmaları
 • Teknoloji kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları
 • Psikososyal müdahale çalışmaları ve problem çözme becerileri konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi 5.6. ve 7.Sınıflar İletişim: 0(312) 446 66 76-1538

Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi 8.Sınıflar İletişim: 0(312) 446 66 76-1503

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Gelişimsel, kapsayıcı, önleyici ve çözüm odaklı rehberlik anlayışını temel alan Büyük Kolej Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür.

Büyük Kolej Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin bireysel farklılık, ilgi, yetenek ve isteklerini göz önünde bulundurarak eğitim öğretimin bütünlüğü içinde bir rehberlik servisi planı oluşturur.

Aile iş birliği ve desteğinin servisimiz adına önemli olduğu bilinci ile ebeveynlerle iş birliği ve bireysel aile görüşmelerimiz önceliğimizdir.

Servisimizin farklı kademelerinde çalışan uzmanlarımız, çocukların gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl içindeki etkinlikleri planlarlar. Yıl içerisinde yapılacak olan kulüp çalışmaları da servisimizce yürütülür.

Okulumuzda her yıl belirlenen değerler ile ilgili “Değerler Eğitimi” yapılır, aynı zamanda çocuklarımız ile yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okulda farkındalık yaratmak istediğimiz alanlarda çalışmalarımız ön plandadır.

Çalışma prensibi okul idaresi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Bu amaçla hem öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek hem de ebeveyn ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını ve kişisel gelişimini desteklemek amaçlı seminerler ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu seminerler ihtiyaç doğrultusunda planlanarak kendi ekibimizde bulunan uzmanlarla ya da farklı uzmanların davet edilmesi ile gerçekleşir.

Büyük Kolej Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, öğrenci kayıt kabul sürecinde aktif bir şekilde yer alır. Aday öğrencilerin mülakatları ve aile görüşmelerinde ekibimizde bulunan uzmanlarımız önemli bir görev üstlenir.

Lise/Fen Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Büyük Kolej Lise/Fen Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, çağdaş eğitim sistemi içerisinde psikolojik danışmanın ve rehberliğin öneminin bilinciyle çalışmalarını sürdürür. Bu plan gelişimsel rehberlik modeli çerçevesinde biçimlendirilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğrencilerimizin bilgi, beceri, yetenek ve isteklerine göre seçim yapmaları ve yükseköğrenim programlarına yerleşmeleri konusunda rehberlik yapar. Bunun yanında alan seçme seminerleri, üniversite tanıtım gezileri, üniversiteye giriş sistemi ve sistemle ilgili değişiklikler konusunda bilgilendirme toplantıları gibi çalışmaları yürütür.

Eğitim öğretim hayatlarına yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda, konusunda uzman kurumlara öğrenciler yönlendirilir ve süreç takip edilir.

Öğrencilerimize:

 • Kendini tanıma ve ifade etme
 • Duygularını tanımlama Davranışsal, duygusal ve bilişsel takip
 • Öz disiplin ve öz güven geliştirme
 • Teknoloji kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları
 • Psikososyal müdahale çalışmaları
 • Problem çözme becerileri
 • Etkin ve verimli çalışma alışkanlıkları kazanma
 • Hedef koyma ve motivasyon
 • Sınav kaygısı ile baş edebilme becerisi
 • Öğrenme stillerini keşfetme ve uyum becerilerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

9.Sınıf Lise/Fen Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi İletişim: 0(312) 446 66 76-1503

10.11. ve 12.Sınıf Lise/Fen Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi İletişim: 0(312) 446 66 76-1626

 

 • ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ
  Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.
  Peki haklarımız nelerdir biliyor musunuz? Öğrencilerimizin hazırladığı videoyu izlemek için tıklayınız.
 • ÇOCUĞUM DOĞRU MU SÖYLÜYOR
  Okul öncesi dönemde çocukların hayal gücü ile doğru söylememe davranışı birbirine karıştırılabilir. Okul öncesi dönemdeki çocukların abartılı söylemleri ve hayallerle ilgili ifadeleri doğru söylememe durumu ile karıştırılmamalıdır. Çocuklar,... Devamı için tıklayınız.
 • ÇOCUĞA SINIR KOYMA
  Sınır koyma;bireyin kendi varlığını başkasından ayırt eden, nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren her şeydir.Sınırlar çocuklarınızın düzgün bir ahlak ve davranış gelişimi için ihtiyacı olan olumlu davranışları pekiştirir. Çocuklar sınırlarla kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlamlandırabilirler. Çocuklarımıza sınır koymayı öğreterek onlara önemli bir keşif ve öğrenme ortamı hazırlamış oluruz... Devamı için tıklayınız.
 • ÇOCUĞUM DOĞRU MU SÖYLÜYOR
  Okul öncesi dönemde çocukların hayal gücü ile doğru söylememe davranışı birbirine karıştırılabilir. Okul öncesi dönemdeki çocukların abartılı söylemleri ve hayallerle ilgili ifadeleri doğru söylememe durumu ile karıştırılmamalıdır. Çocuklar,... Devamı için tıklayınız.
 • BEDEN İMAJI NEDİR?
  Beden imajı, açıklaması zor bir soyutlamadır ve yaygın olarak kabul edilen bir tanımı bulunmamaktadır (Varlık, 2006). Beden imajı, bedenin başkalarına nasıl göründüğü konusunda kişinin düşüncesi ya da kendi bedenine yönelik duyguları ve tavırları olarak tanımlanabilmektedir (Grogan, 2005).... Devamı için tıklayınız.
 • BEDEN İMAJININ BOYUTLARI
  Beden imajı, üç ana boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; değerlendirme, duygulanım ve yatırımdır.
  Değerlendirme, kişinin fiziksel özelliklerinin tümüyle ilgili tatminini açıklamaktadır. Duygulanım, kişinin kendisini değerlendirmedeki duygusal deneyimleri ve hisleri anlatmaktadır. Yatırım ise, görünümün ve kişinin kendilik algısında öne çıkan özelliklerinin bilişsel davranışsal önemini vurgulamaktadır (Sandoval, 2008)...Devamı için tıklayınız.
 • ANNE BABA TUTUMLARI ÖZSAYGI  VE BAŞARI
   Doğum öncesinde başlayıp, ölüme kadar değişime uğrayan bireyin ilkokula başlayana kadar %70 ile davranışlarına etkisi olan en önemli ortam ailedir. Değişim = Olumla ya da olumsuz farklılaşma olarak tanımlanır. Bireyin kişiliğinin 3 ile 6 yaşa kadar değiştiği söylenir. Huy ise ölene kadar değişir. 6 yaşından sonra bireyin huyları değişebilir...Devamı için tıklayınız.
 • TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE ANNE BABA
  Toplumsallaşma süreci içerisinde dünya üzerinde çok az insan yardıma muhtaç olmadan büyümektedir. Normal süreçte bireyler birbirleriyle sürekli bir etkileşim içerisindedirler. Bireyin kendini topluma kabul ettirebilmesi için dünyayla ilgili birçok şey öğrenmesi gerekmektedir. Bunun içine değerler,...Devamı için tıklayınız.
 • BAĞLANMA KURAMI NEDİR 
  Bağlanma kuramının kurucusu olan Bowlby, psikoanaliz, etoloji, deneysel psikoloji ve öğrenme kuramlarından yararlanarak çocuk gelişimine temel olacak ve psikiyatrinin pek çok alanı için temel oluşturacak bir kuram geliştirecek çalışmaları başlatmıştır (Stevenson-Hinde, 2007)...Devamı için tıklayınız.
 • BAĞLANMA STİLLERİ
  Bartholomew ve Horowitz (1991)’in dörtlü bağlanma modeli alanda en çok öne çıkan modeldir (Akt., Rugancı, 2008). Bu modele göre bağlanma stilleri aşağıda şema olarak verilmekte ve açıklanmaktadır...Devamı için tıklayınız.
 • BEDEN İMAJI OLUŞUMU
  Beden imajı konusunda yirminci yüzyılda psikoloji alanında başlayan araştırmalar son zamanlarda sağlık, eğitim gibi alanlarda da yaygınlaşmıştır. Bunun önemli nedenlerinden biri, bireyin bedeniyle ilgili algısının olumsuz olması durumunda, bundan bütün yaşamının olumsuz etkilenme olasılığının güçlü olmasıdır...Devamı için tıklayınız.
 • OLUMSUZ BEDEN İMAJINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Beden imajıyla ilgili yürütülen çalışmalarda sosyo-kültürel çerçeve, en çok yararlanılan ve değer gören alan olmaya başlamıştır. Bireyler üzerinde algılanan sosyo-kültürel baskının, kişilerin bedenlerini olumsuz algılamalarında öneminin ne kadar büyük olduğu gittikçe daha çok anlaşılmaktadır...Devamı için tıklayınız.
 • TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
  Toplumsallaşma sürecinde erkek ve kadınların öğrendikleri, kültürün cinsiyetlerine uygun bulduğu duygu, tutum, davranış ve roller arasındaki farklılıklar toplumsal cinsiyet farklılıkları olarak ele alınmaktadır (Moi, 2005). Çocuklar büyürken, onları yetiştiren ebeveynlerinin içinde...Devamı için tıklayınız.

 

“AİLE EĞİTİM” SEMİNERLERİ

 Çocuğun gelişiminde, okul ve aile birbirlerini tamamlayan toplumsal kurumlardır. Yaşantısının çoğunu okulda ve ev ortamında geçiren çocuğun gelişim dönemlerinde desteklenmesinin önemi büyüktür. Bu felsefeyle yola çıkılarak her eğitim- öğretim yılında okulumuzun Büyük Kolej Rehberlik Birimi tarafından düzenlenen Aile Eğitim Seminerlerimiz, okul ve aile işbirliğinin bütünleyici elemanlarından biridir. Aile Eğitim Seminerlerimizin gündemleri; çocuklarımızın psikolojik, sosyal ve duygusal olarak 6- 18 yaş gelişim dönemlerinde karşılaştıkları problemler ve ihtiyaçları olan konular düşünülerek belirlenmiştir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında düzenlenecek olan Aile Eğitim Seminerlerimizin konu başlıkları ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Aile Eğitim Semineri 1

5 Ekim 2019: Ebeveyn Tutumları

Seminer sunumu için tıklayınız.

Aile Eğitim Semineri 2

2 Kasım 2019: Güvenli Teknoloji Kullanımı- Ergenlik

Seminer sunumu için tıklayınız-1.

Seminer sunumu için tıklayınız-2.

Aile Eğitim Semineri 3

7 Aralık 2019: Hedef Belirleme ve Motivasyon

Seminer sunumu için tıklayınız.

Aile Eğitim Semineri 4

4 Ocak 2019: 6-18 Yaş Kaygı İle Baş Etmek


BÜYÜK CEVAPLAR SEMİNERİ

 Anne baba olarak, çocuk yetiştirirken aklınıza takılan birçok soru olduğunu biliyoruz. "Yeterince iyi anne babalık yapıyor muyum?", "Çocuğum büyüdükçe sınırlar da esnemeli mi?", "Cinsel gelişimiyle ilgili hangi dönemde, neyi, ne kadar anlatmalıyım?"  PDR servisi olarak yaptığımız gerek seminerler, gerek etkinlikler, gerekse bireysel görüşmelerle, hep birlikte doğru cevabı bulmak için bir araya geliyoruz. Doğru soruları sormak, doğru yanıtları almak için, BÜYÜK CEVAPLAR etkinliğiyle uzmanlarla bir araya geliyoruz. Merak edilen konu başlıklarını konuşmak, bilinçlenmek ve doğru bildiğimiz yanlışların farkına varmak adına uzmanlarla bir araya geliyoruz.


VELİ PAYLAŞIM TOPLANTISI

Büyük Kolej Rehberlik Servisi olarak okul öncesi ve 1.sınıf velileri ile “Veli Paylaşım Toplantısı" gerçekleştirilmektedir. Gündemini velilerimizin belirleyeceği toplantıda amacımız; her gün yeni öğrenmeler ile gelişen, geliştikçe değişen çocuklarımızın aynı gelişim döneminde yaşadıkları sorunları paylaşmaktır. Paylaşılan sorunların diğer ailelerde de gündem olduğunu görmek ve sürece dair çözüm önerilerini sağlık bir platformda paylaşmak için, siz değerli velilerimizi her yıl okula davet ediyoruz.


"TECRÜBE KONUŞUYOR" SEMİNERLERİ

 Büyük Kolej PDR Birimi olarak "Mesleki Rehberlik" sürecinin öğrencinin tüm hayatına yön verecek önemli bir karar olduğunun bilinciyle hareket etmekteyiz. Öğrencilerimizin; gerçekten sevecekleri, onları heyecanlandıran, her gün işe giderken güzel duygular ve yaratıcı fikirlerle onları dinamik kılacak mesleği bulmaları amacıyla "Tecrübe Konuşuyor" seminerleri düzenlemekteyiz. Bireysel görüşmelerin yanı sıra yapılan bu seminerler, alanında uzman kişiler tarafından  meslekler ve iş alanları konusunda bilgi vermekte; teorik bilgiye ek olarak tecrübeyle oluşan deneyimlerin paylaşıldığı söyleşiler yıl boyunca devam etmektedir.


BİBLİYOTERAPİ

 Büyük Kolej ailesi olarak okuduğumuz ortak kitap üzerine paylaşımlar yapma fırsatı bulduğumuz “Bibliyoterapi” etkinliğindeki amacımız; doğru zamanda, doğru bireylerle, doğru kitabı buluşturmaktır. Kişinin okuyarak içine girdiği dünyada; yaşadığı sorunları tanımlamak, bu sorunların anlaşılmasını sağlamak ve bulunan çözümleri hayatında uyarlamak hedeflenir. Bu hedefle seçilen kitaplar velilerimize duyurulur. Kitaplar etkinlik gününe kadar okunur ve paylaşım için notlar alınır. Bu süreç içerisinde bireyin kitabın içeriği ile olan ilişkisi önemlidir. Bibliyoterapi etkinliği; kitaptan belirli metinlerin okunmasıyla ve yapılan paylaşım ve değerlendirmelerle yürütülen bir sanat terapi yöntemidir. Örneklemler üzerinden sohbet ve etkileşim yaptığımız bu etkinlikte çocuk yetiştirme treninde yalnız yolculuk yapmadığımızı fark ediyoruz. Büyümekte ve gelişmekte olan çocuklarımızın bu süreçte karşılaştıkları zorluklar, gelişim krizleri gibi süreçlerde yetişkinler olarak nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda velilerimizle iş birliği yapıyoruz.

Bildirim