Büyük Kolej Lisesi

Yüksek Öğrenime Hazırlayan, Çok Dilli Sistem

Büyük Kolej Lise Programı öğrencilerin hedefledikleri alanlarda yüksek öğrenime hazırlanmalarını merkez alan, İngilizcenin yanı sıra seçtikleri ikinci yabancı dilde gerekli yeterliğe sahip olmalarını sağlayan bir yaklaşımı benimser. Bilimsel yaklaşımla verilen temel derslerin yanı sıra, laboratuvar uygulamaları ve proje çalışmaları ile öğrencilerin kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredatın yanı sıra, yüksek öğrenime hazırlayıcı destek programına tabi tutulan öğrenciler, ulusal düzeyde uygulanan testlerle, yaşamlarının en önemli sınavı olan üniversiteye giriş sınavlarına uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanır. Ulusal ve uluslararası projelerle desteklenen eğitimler, kulüp çalışmaları, sosyal ve kültürel geziler ile sanatsal ve sportif çalışmalar, öğrencilerin gerek kendi çevrelerini ve kültürlerini, gerekse dünyayı ve farklı kültürleri tanıyan, anlayan, bağımsız düşünebilen bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalımalar uygulanır.

 

ALAN DERSLERİ
ETKİNLİKLER

Tiyatro: Lise Türkçe Tiyatro Kulübü çalışmaları kapsamında her yıl hazırlanan bir oyun, gönüllü öğrencilerin katılımıyla öğretmen, veli ve öğrencilerin beğenisine sunulur.

Kimya Deney Şenliği: Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, öğrencilerin hem deneysel becerilerini arttırmak hem de öğrendiklerini arkadaşları ile minik kardeşlerine aktarabilmelerini sağlamak amacıyla, her yıl Kimya Deney Şenliği düzenlenir.

Eleştirel Düşünme ve Münazara: Büyük Kolej Münazara Kulübü çalışmaları kapsamında, etkin konuşma yeteneğini geliştirmek, akılcı, eleştirel ve objektif düşünme yeteneğini kazandırmak, takım olma bilincini pekiştirmek, öğrencilerin her alanda genel kültürünün gelişmesini sağlamak, insan mühendisliğinin harcına katkıda bulunmak amacıyla her yıl Büyük Kolej ve Büyük fen Lisesini temsilen iki takım Eleştirel Düşünme ve Münazara Şampiyonasına katılır.

Bilim Şenliği Her yıl Nisan veya Mayıs ayında düzenlenen geleneksel bir etkinlik olan Bilim Şenliğinde öğrencilerin, araştırmacı, üretken, bilimsel yöntem basamaklarını özümsemiş, bilgiyi yaşamla ilişkilendirebilen ve uygulayabilen bireyler olması hedeflenerek öğrencilere gerekli yönlendirmeler yapılır. Öğrenciler, ilgi duydukları bir konuda hazırladıkları projelerini şenlik günü Büyük Kolej Çok Amaçlı Spor Salonunda sergileyerek Büyük Kolej öğrencileri, ve diğer okullardan gelen misafir öğrenciler, veliler ve genellikle üniversitelerden jüri olarak gelen üç öğretim üyesine sunar. Bu sayede Bilim Şenliği sadece bilimsel çalışma yöntemlerini öğretmek ile kalmaz, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine fırsat verir.

Proje sahibi öğrenciler, ilgi duydukları konuları uygulamalı olarak görmenin ve göstermenin heyecanını yaşarken diğer katılımcılar da Fen ve Teknoloji ile ilgili birçok konuda ilginç ve işlevsel bilgilere sahip olurlar. Fen ve Teknoloji Zümresi, projenin karar verilmesinden Bilim Şenliği bitimine kadar, proje sahibi öğrencileri takip ederek onlara rehberlik eder.

Plastik Sanatlar Yıl Sonu Sergisi: Lise öğrencilerinin yıl boyunca Görsel Sanatlar derslerinde farklı boyama ve çizim teknikleriyle yaptığı çalışmalar, yıl sonunda düzenlenen Plastik Sanatlar Sergisi kapsamında velilere sunulur.

Büyük Kolej 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda, MEB ortaöğretim sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projelerden alınan puanlara göre tespit edilir.

Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır.

Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir. Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla; tüm derslerden başarılı olan, başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde yapılır. Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder.

Ortaöğretim okullarının her sınıfı için öğrencilerin başarıları aşağıda verilen
puanlara göre değerlendirilir.

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan Derece

  • 85,00-100 Pekiyi
  • 70,00-84,99 İyi
  • 60,00-69,99 Orta
  • 50,00-59,99 Geçer
  • 0-49,99  Geçmez

Bir dersin yılsonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, dönem sonunda karne verilmesi beklenmeden, e-okul veli bilgilendirme sisteminden takip edilmesi önemlidir.

UYGULAMADA YAPTIKLARIMIZ

Öğrenci Alım ve Bursluluk Sınavları: Okulumuzda öğrenim görmeyi hedefleyen aday öğrencilerimize uygularız. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri gözden geçirilerek aday öğrencilerin okulumuza kayıt ve bursluluk sürecine karar veririz.

Hazırbulunuşluk Uygulaması: Yeni eğitim öğretim dönemine geçmeden önce öğrencilerimizin bir önceki eğitim-öğretim yılına ait hatırladıklarını belirler. Yeni eğitim-öğretim dönemine bir önceki yılın konularının tekrarı yapılarak başlanır.

İzleme Sınavları: Konunun yoğunluğuna göre her konu bitiminde ya da iki konu bittikten sonra genel bir izleme sınavı uygulanır. Bu çalışmada amaç daha sık aralarda değerlendirme yaparak eksik ve yanlış öğrenmelerin daha çabuk tespit edilebilmesidir.

Zümre Sınavları: 4.sınıftan 12.sınıfa kadar sınıf düzeylerinde, yönetmeliklere uygun olarak eğitim öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde öğrenci başarısını değerlendirme esasına dayanılarak uygulanır.

Dönem İçi ve Sonu Değerlendirme Uygulamaları: Ortaokul ve Lise düzeyinde öğrencilerimizin gelişim sürecini ortaya çıkarmak için dönem ortasında ve dönem sonunda değerlendirme sınavları uygulanır. Ayrıca öğrencilerimizin kendilerini okul dışındaki öğrenciler arasında yerlerini görmeleri açısından geniş katılımlı sınavlara katılmaları sağlanır. Lise düzeyinde her ay belirlenen bir cumartesi günü yapılır.

Deneme Sınavları: Ortaöğretime ve Yüksek Öğretime Geçiş sisteminin ölçme aracı olan üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık olması amacıyla öğrencilerimize periyodik olarak deneme sınavları uygulanır. Ayrıca öğrencilerin sınav deneyimleri kazanmaları açısından tarafsız kurumlarca yapılan deneme sınavlarına yönlendirilir.
 

YEMEK LİSTESİ

Yemek Listesi

9 Mart - 13 Mart
Koşullar doğrultusunda yemek listesi değişiklik gösterebilir
9-A Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
9-B Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
10-A Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu
LİSE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ DERS UYGULAMA VE KURALLARI

Dr. Nafi Ayköse

Lise Müdürü/ High School Principal
  Özel Büyük Kolej Lise Müdürü

Duyuru ve Haberler

Okulumuzdaki güncel etkinlik, duyuru ve haberler için tıklayın.