Okulumuzun güvenlik hizmeti Özel Güvenlik Teşkilatı Yönetmeliğine uygun olarak Orta Anadolu Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yürütülmekte ve Büyük Kolej İdare Amirliği tarafından da denetlenmektedir.

Okul öğrencilerinin ve okul binalarının güvenliği, alanında yeterli eğitime sahip personel tarafından sağlanmaktadır. Güvenlik görevlilerinin uyması gereken kurallar, kendilerine yazılı olarak bildirilmekte ve çalışmaları idare amiri tarafından sürekli kontrol edilmektedir.

Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetim kuruluşları tarafından öngörülen sağlık ve güvenlik hizmetleri sunulmaktadır. Acil ve tehlikeli durumlarda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü önlem alınmaktadır. Yangın, deprem gibi durumlarda okulun boşaltılması, yardım çağrılması, ilkyardım ve tedavi hizmetlerinin yapılması belirli prosedürlere göre olmakta, ilgili personele görevleri bir yazıyla bildirilmektedir.

Okul binası her türlü tehlikeye karşı güvenle korunmaktadır. Yeterli sayıda yangın söndürme aleti ve yangın alarm sistemi vardır. Bunların düzenli bakım ve kontrolleri yapılmaktadır.Okul içerisinde teneffüs saatlerinde öğrencilerimize, nöbetçi öğretmenlerimiz eşlik etmektedir. Okulumuzun tüm kullanım alanlarında dönüşümlü olarak görev alan öğretmenlerimiz bulundukları yerlerde öğrencilerimizin davranış ve güvenliğinden sorumludurlar.

Bildirim