Büyük Kolej'de Beden Eğitimi

Yüksek kaliteli bir Beden Eğitimi müfredatının tüm okul müfredatının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğine ,öğrencilerin ve velilerin anlayabileceği ve katkıda bulunabileceği inancına sahip olduğumuzu düşünüyoruz.

Beden eğitimi ve Spor aracılığıyla çocuklarımız disiplinin, anlayışın, iletişimin, takım çalışmasının ve azmin önemli nitelikler olduğunu öğrenir, bu da derslerde konsantrasyonun, tutumun ve akademik gelişimin seviyesinin artmasına yol açar. Beden Eğitimi müfredatımız, tüm öğrencilerin zevk alabilmeleri için geniş bir yelpazede, çeşitli fiziksel aktiviteler içerecek şekilde hazırlanır. İyi hazırlanmış müfredatımız öğrencilerimize sağlıklı yaşam tarzının önemini, kendini ifade etmenin, adil oyunun ve karşılıklı saygı gibi kavramları öğrenmelerini sağlarken aynı zamanda karar verme ve analiz gibi bir dizi önemli bilişsel becerinin kazanımı, takım çalışması ve iletişim gibi sosyal becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Beden Eğitimi müfredatımız öğrencilerimize uzun süre fiziksel olarak aktif olmalarını sağlayacaktır. Okulumuz spor bölümü , öğrencilerimize beden eğitimi dersinin ötesinde rekabetçi spor ve etkinliklere katılma fırsatı verecek okul içi ve okullar arası yarışmalara katılma şansı yaratır .

Misyonumuz; öğrencilerimiz için beden eğitimi dersinin miktarını ve kalitesini artırmak, Beden eğitimi dersinin öğrencilerin kazanımlarını ve başarılarını nasıl artırabildiğini göstermek, okul dışında da aktif olmaya devam etmeleri için yollar göstermektir.

Beden eğitimi dersi ile Öğrencilerimizin kişisel özelliklerini geliştirmek, okula ve öğrenmeye karşı tutumlarını olumlu yönde etkilemek en önemli hedeflerimizdendir. Kapsamlı ve kaliteli bir programla öğrencilerimizin, fiziksel aktiviteye değer veren ve fiziksel olarak aktif yaşam tarzlarını koruyan ve birçok alanda yetkin hale gelen bireyler haline geleceğini düşünüyoruz. Öğrencilerimiz sınıfta, spor salonunda ve yaşamda kişisel sorumluluk, karakter, bütünlük ve başkalarına saygı göstereceklerdir.

Beden Eğitimi Bölümü Felsefesi

Beden Eğitimi, kişinin eğitimine odaklanan kapsamlı bir gelişim programıdır. Programımız toplam eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm öğrenme deneyimlerine katkı veren aynı hedeflere sahiptir. Beden eğitiminin disiplinler arası doğası, tüm çocukların sağlık hissini geliştirecek yaşam kalitelerini en üst seviyeye çıkarmak için sağlıklarını geliştirmeleri için fırsatlar verecektir. Fiziksel aktivitelere zevk almalarını vurgulayan kaliteli bir beden eğitimi programı geliştirmek; Öğrencilerin yaşamlarının geri kalanında sağlıklı, fiziksel olarak aktif yaşam tarzı başlatmak ve sürdürmek için gereken bilgi, tutum, motor beceriler, sosyal beceriler ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Beden Eğitimi derslerimiz çeşitli fiziksel aktiviteleri gerçekleştirmek için gerekli beceriler vermeye odaklıdır. Fiziksel olarak formda kalmak için bilgi ve beceri kazandırır. Öğrencilerimiz düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılır Fiziksel aktivitelere katılımın etkilerini ve faydalarını bilir.

  • Spor Kompleksimizin sağladığı olanaklarla bütün öğrencilerine düzenli spor alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak,
  • Spor vasıtasıyla ahlaki ve bedensel kazanımlar sağlamak,
  • Bedensel kapastielerini en üst düzeye çıkarmak ve korumak,
  • Spor vasıtasıyla birlikte çalışmayı öğrenmek,
  • Zararlı alışkanlıklar edinmelerini engellemek,
  • Çeşitli branşlara sporcu kazandırmak,
  • Okullar arası ve kulüpler arası müsabakalarda üstün başarı elde etmek.

Çocuğun büyüme ve bedensel gelişiminin en hızlı olduğu, kişiliklerinin geliştiği, sosyal çevreye uyum sağladığı, yeni arkadaşlıklar edindiği, paylaşmayı, grup olarak hareket etmeyi öğrendiği dönemlere rastlayan İlkokul çağları, çocuğun eğitimi bakımından çok fazla önem taşıdığı gibi fizyolojik gelişimini de olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Çocuğun hem bedensel gelişiminde, hem de sosyal yaşantısında çok önemli yer tutan Beden Eğitimi her çocuğun aynı seviyede yetiştirilmesinden çok, kendi yeteneklerine göre gelişiminin sağlanması temel ilke olarak kabul edilmektedir.

İlköğretim 3. ve 4. sınıflarında dönüşümlü basketbol, voleybol, jimnastik ve yüzme dersleri olmak üzere dört ana branşta öğrencilerimiz eğitim almaktadırlar. Branşlar konularında uzman Beden Eğitimi öğretmenlerinin eşliğinde yürütülmektedir. Öğrenciler belirlenen sürelerde metodik olarak branşa özgü temel hareketlerin oyun formunda alırken beden eğitimi dersinin temel kurallarını öğrenmektedirler. Öğrencilerin yaş gruplarının fiziksel, sosyal, gelişimleri dikkate alınarak hazırlanan ders içerikleri, öğrencilerin katılımını artıran ,yaptığı işten zevk alan, eğlenen ,rekabet içerisinde uğraştığı branş hakkında detaylı bir eğitim almaktadır. İşlenen derslerde öğretmenler öğrencilerin ilgi alanlarını takip ederek, hangi branşa eğilimi ve yeteneği olduğunu saptadıktan sonra becerilerini daha fazla ilerletmek isteyen öğrencileri hafta sonunda yapılan sportif faaliyetlere yönlendirmektedir.

Dosya yüklenecektir..
Mini Spor Oyunları1
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mini Spor Oyunlarına, Büyük Kolej okul öncesi öğrencilerinin yanı sıra, çevredeki okul öncesi kurumlarından gelen öğrenciler katılır. Öğrencilerin küçük yaşta sporla tanışmasını ve spor yapma alışkanlığı kazanmasını sağlamayı amaçlayan etkinlikte yaş gruplarına yönelik çeşitli spor oyunları oynanır ve etkinlik sonunda katılan bütün öğrenciler madalya ile ödüllendirilir.
Coffee Morning
Okul Öncesi öğrencilerinin İngilizce derslerinde öğrendiklerini velileriyle paylaştıkları Coffee Morning etkinliğinde, öğrenciler kendilerini tanıtır, öğrendikleri şarkı, hikaye ve oyunları velilere sunar.
Yıl Sonu Gösterisi
En-Okul Öncesi öğrencilerinin yıl boyunca edindikleri becerileri sergilediği Yıl Sonu Gösterisi, her yıl, öğretim yılı sonunda, Büyük Kolej Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenir.
Ağaç Dikme Etkinliği

Okul Öncesi öğrencilerinin de katıldığı Ağaç Dikme Etkinliği, her yıl düzenlenen kampanya sonucunda satın alınan fidanların dikimi için Büyük Kolej Hatıra Ormanına düzenlenen gezi ile sonuçlandırılır. Gezi süresince öğrenciler ağaçları tanır, ağaç dikmeyi öğrenir ve ilk fidanlarını toprakla buluştururlar.

Yıl Sonu Sergisi
Okul Öncesi öğrencilerinin yıl boyunca Görsel Sanatlar ve Seramik derslerinde farklı boyama ve çizim teknikleriyle yaptığı çalışmalar, yıl sonunda düzenlenen Plastik Sanatlar Sergisi kapsamında velilere sunulur.

Okul öncesi döneminde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psiko-motor özellikleri bir bütün olarak ele alınır. Öğrenci gelişimlerini ölçmek için, etkinlik sürecindeki gözlemler, etkinlik çalışma sayfaları, projeler, etkinlik sayfaları ve projelerin bulunduğu ürün dosyası ile okula hazırlık testleri kullanılır.

6 haftalık çalışmaların sonunda ortaya çıkan öğrenci ürünleri Büyük Kolej Portalı google classroom üzerinden değerlendirme raporu olarak velilerle paylaşılır.

Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri

Marmara Okul Olgunluğu Testi:

Marmara Okul Olgunluğu Testi, öğrencilerin okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla uygulanır. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmede kullanılır. Testin sonucunda, öğrencinin okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Okul Öncesi Proje Sunumu: Öğrencilerin ilgi ve merak duydukları konular öğretmen rehberliğinde grup çalışmalarıyla incelenir. Öğrenciler, öğrendikleri ve ortaya çıkardıkları görsel çalışmaları, velilerine sunum yaparak paylaşırlar.

Okul Öncesi Ürün Dosyası Paylaşımı: Okul öncesi öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları velilere aktardığı toplantılardır.

Yemek Listesi

9 Mart - 13 Mart
Koşullar doğrultusunda yemek listesi değişiklik gösterebilir
Dosya yüklenecektir..

Gürbüz BALEMİR

Beden Eğitimi Zümre Başkanı
Çocuğun büyüme ve bedensel gelişiminin en hızlı olduğu, kişiliklerinin geliştiği, sosyal çevreye uyum sağladığı, yeni arkadaşlıklar edindiği, paylaşmayı, grup olarak hareket etmeyi öğrendiği dönemlere rastlayan İlkokul çağları, çocuğun eğitimi bakımından çok fazla önem taşıdığı gibi fizyolojik gelişimini de olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Çocuğun hem bedensel gelişiminde, hem de sosyal yaşantısında çok önemli yer tutan Beden Eğitimi her ço...

Duyuru ve Haberler

Okulumuzdaki güncel etkinlik, duyuru ve haberler için tıklayın.

Galeri

Fotoğraflarla Büyük Kolej
Bildirim