Büyük Kolejde öğrencilerin ve tüm personelin acil sağlık hizmetleri, okul revirinde görevli bir doktor, bir diş doktoru ve bir hemşire tarafından yürütülmektedir. Amaç, öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesidir.

Yemekhane, kantin, tuvalet gibi yerlerin denetimi, personelin düzenli sağlık kontrolü, kullanma, içme ve havuz suyunun düzenli analizi gibi işlemler günü gününe yapılmaktadır. Her şeyden önce öğrencilerin ve tüm personelin temizlik ve çevre koruma bilinciyle hareket etmeleri sağlanmaktadır. Bu çalışmada öğrenciler de doğrudan yer almaktadır. Sağlık, Temizlik ve Çevre Kolu eğitici kol olarak seçilerek bu öğrencilerin rehberliğinde tüm öğrenciler etkin bir biçimde çevre korunmasında duyarlı davranmaktadır.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yanında, tedavi hizmetleri de sağlık ekibimizde görevli uzman personel tarafından yapılmaktadır. Revirde yapılan ilk müdahaleden sonra gerekli görülürse velilere haber verilmektedir. Acil durumlarda öğrenci bekletilmeden bir sağlık kurumuna sevk edilmekte, aynı zamanda veliye haber ve bilgi verilmektedir. Ayrıca öğrencinin durumuna göre Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile bağlantılı çalışılmaktadır.

Okulumuzda, kayıt yaptıran bütün öğrenciler için belirli bir sağlık politikası izlenmektedir. Her öğrenci için sağlık izleme kartı tutulmakta, Sağlık Bakanlığının ilgili birimiyle işbirliği yapılarak öğrencilerin rutin aşıları yapılıp aşı kartı tutulmaktadır. Muayeneye gelen öğrencilerin kayıtlarının yer aldığı öğrenci muayene defteri düzenli bir şekilde tutulmaktadır.

Bildirim