4.SINIFLARIMIZ MTA MÜZESİNDE

      ‘’YER KABUĞU VE DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ’’ teması kapsamında dördüncü sınıf öğrencilerimiz, derslerde edindikleri bilgileri, görsellerde, videolarda gördükleri fosil, maden ve kayaçları,  müzede bizzat görerek, dokunarak incelediler.

       Bu gözlemler ve incelemeler sonucunda fosiller, dinozor heykelleri, madenler, mineraller, kıymetli taşlar, çeşitli kayaçlar ve ülkemizin yer altı zenginliklerine ait örnekler görmek öğrencilerimizi çok heyecanlandırdı. Her şey görülmeye değerdi.

Bildirim