SİVİL SAVUNMA GÜNÜ - 28 ŞUBAT

Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve savaşta, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla, silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlemler ve faaliyetler bütününe "Sivil Savunma" denir. Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda "Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası" adı altında bir talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı "Pasif Korunma Kanunu" ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

Bu bağlamda  2 Mart 2020 Pazartesi günü okulumuzda haberli” İkaz Alarm Tatbikatı” gerçekleştirilmiştir. 958 kişinin katıldığı tatbikatta, Sarı İkaz ve Arkasından Kırmızı İkaz alarmları verilerek olası bir tehlike anında okulumuzu ve tüm çalışanlarımızı korumak amacıyla daha önce belirlenen sığınaklara tahliye işlemi uyguladık.

Bildirim