Okullarımızda bilgisayar destekli eğitim yapılmakta ve bilgisayar eğitimi için laboratuvarlar bulunmaktadır. Amacımız; öğrencilerimizin teknoloji ile iç içe olmalarını sağlayarak her bir öğrencimizi bilgisayar okuryazarı yapmaktır. Öğrencilerimiz bilgiye ulaşmada ve bilgiyi kullanmada etkin birer birey olarak son teknolojiyi ihtiyaçlarına göre kullanabilmektedir. Bilgisayar Laboratuvarlarımızda her bir bilgisayar, kelime işlem, tablolama, sunum, çizim, veri tabanı ve birçok eğitsel oyun yazılımlarını içermektedir. Ayrıca akıllı tahta ile laboratuvarlarımız desteklenmektedir.

Okulumuzdaki tüm bilgisayarların ağ / donanım ve yazılım gereksinimlerinin saptanması, edinilmesi, kullanıma açılması, donanım ve yazılım bakım işletiminin yapılması, kullanım desteğinin verilmesi faaliyetleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yürütülmektedir.