Büyük Kolej: Ankara Özel Okul, İlkokul, Ortaokul, Lise, Kolej, Fen Lisesi
ECO-SCHOOLS

Eko – okullar projesi, orijinal adı ile Eco- Schools, 23 Avrupa ülkesi ve Güney Afrika’dan yaklaşık 7000 okulda uygulanmaktadır. Projenin koordinasyonunu Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı yürütmektedir.

Program çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar. Program sonunda hak eden okullar ‘Yeşil Bayrak’ ile ödüllendirilir.

Amacı; müfredatta verilen çevre bilincinden yola çıkarak hem okulda hem de okulun bulunduğu semtte çevreci faaliyet göstermektir.

Projenin uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Öğrenciler,

  • Grup çalışmasına alışır, katılımcı bir yapı oluşturur.
  • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir.
  • Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir.
  • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir.
  • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir.
  • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir.
  • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

İki yıldır çalıştığımız eko-okul proje konumuz “Sağlıklı Yaşam”. Sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme konusunda iki yıl boyunca öğrencilerimizi ve okul çevresini bilinçlendirmek amacıyla pek çok aktiviteler yapılmıştır.

EKO OKUL ÇALIŞMALARIMIZ

2003-2004 yılı çöp atık 1. YEŞİL BAYRAK

2004-2005 yılı enerji

2005-2006 yılı biyolojik çeşitlilik 2. YEŞİL BAYRAK

2006-2007 yılı su

2007-2008 yılı su ve küresel ısınma 3. YEŞİL BAYRAK

2008-2009 yılı iklim değişikliği ve küresel ısınma

2009-2010 yılı İklim Değişikliği 4.YEŞİL BAYARAK

2010-2011 yılı gürültü kirliliği

2011-2012 yılı Gürültü Kirliliği  ( 5. YEŞİL BAYRAK ALDIK.)

2012-2014 yılı  “SAĞLIKLI YAŞAM” konusu 2 yıldır okulumuzda çalışılmaktadır.

Bildirim