11. SINIFA GEÇİŞ AKADEMİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

10. sınıf velilerimize, 26 Mart 2022 Cumartesi günü 11. sınıfa geçiş akademik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.Toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin uygulanacak çalışmalar ve programlar hakkında bilgi verilmiştir.

Galeri

 
Bildirim