Zorba olma; zorbalığı fark et!

Büyük Kolej PDR Servisi, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir ay boyunca zorbalıkla ilgili farkındalık çalışmaları yaptı. Hem sınıf öğretmenleri, hem de branş öğretmenlerinin desteği ile birleştirici bir çalışma ortaya çıktı. Çalışma sonunda bilişim öğretmenlerinin yardımıyla hazırlanan slogan ve afişler öğrencilerle birlikte panolara asıldı.