YAŞAYAN KÜLTÜRÜMÜZ

4. sınıf öğrencileri, Rahmi Koç Müzesindeki tarihi eserleri gözlemleyerek geçmişle günümüz arasında bağ kurdu. Öğrenciler, Rahmi Koç Müzesinin konferans salonunda “Sandık Sepet Ankara’’ kitabının yazarı Pelin Güneş ile buluştular ve yapılan söyleşide Ankara’nın eski uygarlıklara ev sahipliği yaptığını öğrenerek tarihi eserlerine sahip çıkmanın önemini kavradılar.

Yazar Pelin Güneş’e bizlere verdiği bilgilerle milli kültürümüze sahip çıkmayı edebiyatla destekleyerek öğrencilerimizi bilinçlendirdiği için teşekkür ederiz.