TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ SEMPOZYUMU

Türkiye Özel Okullar Derneğinin 02 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlediği 8.Temel Eğitim Sempozyumunda ‘Değerlendirmeye Dayalı Farklılaştırma’ konusunda panel ve çalıştaylar düzenlendi.
İlkokul yönetici ve öğretmenleri, eğitim öğretimde yenilikçi yaklaşım ve uygulamalar, farklılaştırmaya yön veren etkili uygulamalar, temel eğitimde ölçme değerlendirme araç ve tekniklerinin bireysel farklılıkları yansıtmak için kullanımı ve Bilsem uygulamalarına yönelik atölye çalışmalarına  ve panellere katıldı.