RÖPRODÜKSİYON NEDİR ?

Röprodüksiyon, bir sanat eserinin aslına uygun kopyasıdır. Çoğaltma, üretme, aslını bozmadan yapılan taklit, yeniden yayınlama gibi anlamlara gelir. Buna göre ünlü ressamların tablolarının aynen yorumlanmasıdır.
Resim ve seramik atölyelerimizde ünlü ressamların çalışmalarının inceledik. Ünlü ressamların tekniğini ve tarzlarını öğrenerek resimlerine aktardık. Öğrencilerimiz çalışmaları gruplar halinde, büyük kağıtlara guaj, sulu boya ve pastel boya tekniğinde çalıştılar.