OKUYAN OKUL

Okulumuz ilkokul ve ortaokul İngilizce Zümre Sorumluları Birben Taze ve Sevda Ünalan öğretmenlerimiz, 05. 01. 2019’da Oxford University Press tarafından düzenlenen “Pathways to Attainment” konulu seminere katıldılar. “Oxford International Education Day” kapsamında, seçkin bir “Okuyan Okul” inşa etmek için neler yapılabileceği, seminerler ve workshoplarla tartışılmıştır. Irene Canca, Selda Mansur ve Etna Coetzer’in konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda, öğrencilerimize okumayı sevdirme ve onların hayatında okumayı bir yaşam biçimi haline getirmenin yolları üzerine konuşuldu. Sınıf içi ve sınıf dışında okumanın teşvik edilmesi için neler yapılabileceği ve hangi kaynaklardan ne şekilde faydalanılabileceği değerlendirildi.