Okul öncesi döneminde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psiko-motor özellikleri bir bütün olarak ele alınır. Öğrenci gelişimlerini ölçmek için, etkinlik sürecindeki gözlemler, etkinlik çalışma sayfaları, projeler, etkinlik sayfaları ve projelerin bulunduğu ürün dosyası ile okula hazırlık testleri kullanılır.

6 haftalık çalışmaların sonunda ortaya çıkan öğrenci ürünleri Büyük Kolej Portalı google classroom üzerinden değerlendirme raporu olarak velilerle paylaşılır.

Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri

Marmara Okul Olgunluğu Testi:

Marmara Okul Olgunluğu Testi, öğrencilerin okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla uygulanır. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmede kullanılır. Testin sonucunda, öğrencinin okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Okul Öncesi Proje Sunumu: Öğrencilerin ilgi ve merak duydukları konular öğretmen rehberliğinde grup çalışmalarıyla incelenir. Öğrenciler, öğrendikleri ve ortaya çıkardıkları görsel çalışmaları, velilerine sunum yaparak paylaşırlar.

Okul Öncesi Ürün Dosyası Paylaşımı: Okul öncesi öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları velilere aktardığı toplantılardır.