Yabancı Diller

İngilizce

Dil becerilerini basit düzeyde geliştirmeyi hedefleyen Okul Öncesi İngilizce Programında öğrenciler, günlük yaşamda kullanılan nesneler, basit terimler ve deyişler ile tanışır, kendilerini tanıtmayı ve basit sorulara cevap vermeyi öğrenir. Şarkılar söyleyip, görsel materyal ve objeleri, renk, büyüklük ve çeşitli özellikleri yönünden birkaç kelime ile açıklayabilir, verilen yönergeye uygun olarak davranabilir.

Almanca – Fransızca – İspanyolca

Okul Öncesi 5 yaş gruplarında ikinci yabancı dil eğitimi başlar. Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini seçen öğrenciler, yönergeleri anlama ve yönergelere basit cümlelerle cevap verebilme becerileri kazanır. Seçtiklerin dile özgü kültürel aktiviteler ve görsel materyallerle desteklenen derslerde, şarkılar ve seviyelere uygun oyunlarla eğlenceli etkinlikler düzenlenir.

Beden Eğitimi

Beden eğitimi derslerinde, okul öncesi öğrencileri yüzme ve salon etkinlikleri olmak üzere iki ana dalda derslere katılır.

Yürüme, koşu, denge, atlama ve sıçrama, top atma ve tutma, yakalama ve fırlatma, yakalama ve fırlatma, hedefe top atma, jimnastik, jimnastik minderi ile ritim ve dansı içeren salon etkinlikleri Büyük Kolej Çok Amaçlı Spor Salonunda, Jimnastik ve Dans Stüdyolarında ve gerekli hallerde açık alanlarda, uzman koç ve beden eğitimi öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilir.

Havuz kullanım kurallarını öğrenme, suya alışma, su üstünde duruş ve kayış, suda göz açma, suda nefes, sağlık bilgisi, temel serbest yüzme becerileri, suya dalma çalışmaları, suya atlama, koordinasyon ve düzen, suya giriş ve çıkış gibi etkinlikleri içeren yüzme dersleri de yüzme koçları tarafından Büyük Kolej Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilir.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar derslerinde çocuklar, yaş gruplarının gerektirdiği seviyelerde Görsel Sanatlar Kültürü, Görsel Sanatlarda Biçimlendirme ve Görsel Sanatlarda Müze Bilinci başlıkları altında çizgi çalışmaları, renklerle ifade, çizim araç-gereçleri, atık malzemelerin kullanılması, boyut çalışmaları gibi etkinliklerle estetik ve sanata anlayışı kazanırken karalama basamağından yavaş yavaş çıkarak, nesnelerin yapı özelliklerini keşfeder, tanıtır, çizgilerle anlatır, boyamaya çalışır, duyguları ifade edici çalışmalar yapar.

Görsel sanatlar dersinde yapılan çalışmalar okul içinde ve dışında çeşitli etkinliklerle sergilenir. Ülke genelinde veya uluslararası düzenlenen yarışmalara çocukların katılımları teşvik edilir.

Müzik

Orff Schulwerk yöntemi temel alınarak gerçekleştirilen Müzik derslerinde, yaratıcılık dolu bir müzik dersi için çocukların beceri düzeylerine uygun materyaller seçilerek, Orff çalgılarını tanıma ve çalma, temel müzik öğelerinin resimli masal ve oyunlarla öğrenme, çevredeki sesleri ve ses kaynaklarını tanıma, çocuk şarkıları ve tekerlemeler söyleyebilme gibi etkinlikler uygulanır.

Satranç

Drama, öykü ve masallar eşliğinde, bütün taşların hareketlerinin öğretilmesini amaçlayan Satranç derslerinde, öğrencilerin temel satranç bilgilerini öğrenmeleri ve satrancın kazandırdığı strateji oluşturma, muhakeme yapma gibi becerilerin kazandırılması amaçlanır.

Seramik

Seramik derslerinde çocuklar, yaşamımızın önemli bir parçası olan toprakla buluşur, seramik çamurunu tanır, oyun hamuru ile seramik çamuru arasındaki farkı ayırt eder, seramik çamuru ile çubuklar ve toplar hazırlayarak yüzey üzerinde düzenlemeler yapar, şekillendirme materyallerini kullanarak hayal ettiği objeleri çamurla hayata geçirir.

Zararlı kimyasal maddelerden olan seramik boyaları yerine, Seramik derslerinde sulu boya ile renklendirme yapılır. Okul içinde ve dışında düzenlenen çeşitli etkinliklerde öğrenci çalışmaları sergilenir.