Büyük Kolej’de Okul Öncesi

Büyük Kolej, çocukların zihinsel ve kişisel gelişimlerinin %70’ini tamamladıkları bir dönem olan okul öncesinde Sorgulayıcı Eğitim Programı uygular. Çocukların zihinsel, bedensel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzerine temellendirilen bu program çerçevesinde çocukların keşfederek ve sorgulayarak araştırma yapabilecekleri ortamlar oluşturulur. Temel dil becerilerinin edinimine yönelik Türkçe Etkinliği, sayısal ve mantık alanlarındaki becerilerin gelişimine yönelik Bilişsel Etkinlik, duygu ve düşüncelerin bedensel ifadesini de içeren Oyun ve Drama Etkinliği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki temel beceriler ile doğa ve çevre bilincine yönelik Fen ve Doğa Etkinliği, sanatsal becerilerin gelişimine yönelik Sanat Etkinliği gibi ana derslerde çocuklar, duygularını ve yaratıcılıklarını kullanarak gözlem yapar, grup çalışmalarının zevkine varır, problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçiren bireyler olarak yetişir.

Ana dersler ve alan derslerinde öğrenciler kendi dilini ve kültürünü çok iyi bilen, yabancı dillerde kendini ifade etme becerisi geliştirmeye yatkın, araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, riski göze alan, dengeli, açık görüşlü, ilkeli, dönüşümlü düşünebilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek amacıyla yapılan çalışmalar, çocukların ilkokul sürecine en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlar.