OBEZİTE TUTSAKLIKTIR

26 Kasım 2018 tarihinde Spor Salonumuzda, “Obezite Tutsaklıktır” konferansını düzenledik. Eğitim uzmanımız Özlem Özata ve Flavius Sağlık Grubu ve Flavius Kilo Yönetim Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan İbiş tarafından organize edilen konferansa, 8 , 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerimiz katılmıştır.  Konferansın açılış konuşması, ortaokul ve lise müdürümüz Naci Özonay tarafından yapılmıştır. Özonay, konferansın amacı ile ilgili genel bir bilgilendirme yaparak konuşmacılara değerli katkı ve katılımları için teşekkür etmiştir.

Flavius Sağlık Grubu ve Ankara Üniversitesi  işbirliği ile gerçekleşen konferans, 21. Yüzyılın en tehlikeli hastalıklarından biri olarak karşımıza çıkan obezite ile ilgili bilgi vermek ve yarattığı olumsuz sonuçlar hakkında farkındalık yaratmak amacı ile düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin birbirinden değerli ve alanlarında uzman hocaları aşağıdaki başlıklar altında konuşmalarını gerçekleştirerek çok önemli bilgileri öğrencilerimize aktarmışlardır:

Prof. Dr. Deniz Balcı(Ankara Üni. Tıp Fak. Genel Cerrahi  Anabilim Dalı Organ Nakli Bölümü Öğrt. Üyesi) Obezitenin Karaciğer ve Atılım Sistemine Verdiği Zararlar”, Prof. Dr. Hasan Çağlar Uğur (Ankara Üni. Tıp Fak. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)  “Obezitenin Beyin ve Sinir Sağlığına Verdiği Zararlar”, Prof. Dr. Ali M. Zengeroğlu (Ankara Üni. Tıp Fak. Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) “Obezite İle Mücadele Egzersiz Önerileri”, Doç. Dr. Başar Candemir                 (Ankara Üni. Tıp Fak. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) “Obezitenin Kalp ve Dolaşım Sistemine Verdiği Zararlar”, Uzm. Dr. Sinan İbiş (Flavius Sağlık Grubu ve Flavius Kilo Yönetim Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı) “Obezite Sorununu Değerlendirme”

Dikkat ve ilgi ile dinlenen konferans ile öğrencilerimiz; sağlıklı yaşam için hareket etme ve dengeli beslenmenin ne kadar önemli faktörler olduğunu bir kez daha kavrayarak bilgilerini zenginleştirmişlerdir.