KAYIT POLİTİKASI

Büyük Kolejde öğrenciler ve çalışanlar arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet etnik ve sosyal köken ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetilmez. Bununla birlikte, Yönetim Kurulumuz, ciddi derecede akli, duygusal ve fiziksel özrü olan ve önemli derecede öğrenme güçlüğü bulunan öğrencilerin bütün (fiziksel) ihtiyaçlarına cevap verebilecek okul olanaklarımız olmadığını kabul eder. Bu tür durumdaki öğrencilerin okula kabul veya reddedilmesi, çocuğun en yüksek yararı ilkesi (bestinterest of thechild)[1] göz önünde bulundurularak, yönetim kurulu, ilgili okul müdürleri ve müdür yardımcılarının ortak kararı ile alınır.

Okula kayıt yaptırdıktan sonra fark edilmiş ve MEB yönetmelikleri doğrultusunda ilgili resmi birimlerce belirlenmiş olan öğrencilere BEP (Bireysel Eğitim Programı) uygulanır. Okul olanaklarının elverdiği ölçüde engeli olan ve BEP belgesine sahip bir öğrenci herhangi bir ara sınıfa kayıt için başvurduğunda, ancak Büyük Kolej Düzey Belirleme sınavından geçerli notu alması halinde okula kayıt olabilir.

Özel Büyük İlkokulu Kayıt Bilgileri:

Okul öncesi bölümüne (2012 – 2013 doğumlu öğrenciler) kayıt yaptırmak isteyen velilerin öğrenciyle birlikte ilgili müdür yardımcısından randevu almaları gerekmektedir. Okul öncesi müdür yardımcısı, veli ile öğrenciyi tanımamızı sağlayacak soru- cevap şeklinde bir ön görüşme yapar. Aynı zamanda PDR Uzmanı öğrenci ile bireysel görüşme yaparak öğrenci hakkında bilgi edinir. Olumlu sonuçlanan görüşme sonrasında kontenjan dâhilinde kayıt işlemi gerçekleştirilir.

İlkokul 1. 2. ve 3. sınıfa öğrencilerimiz ön görüşme ile kabul edilir.

1. sınıfa kayıt yaptıracak velilerin ilgili müdür yardımcısından randevu alarak öğrenci ile birlikte görüşmeye gelmesi gerekmektedir. Okul PDR Uzmanı tarafından öğrencinin Okul Olgunluk Düzeyini belirlemek amacıyla Metropolitan veya Marmara Okul Olgunluğu Ölçeği uygulanır. Uygun olgunluk düzeyindeki öğrencilerin kontenjan dâhilinde kayıt işlemi gerçekleştirilir.

2 , 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri, öncelikle ön görüşme için ilgili müdür yardımcısından randevu alınarak gerçekleştirilir. Veli ile soru-cevap şeklinde bir ön görüşme yapılır. PDR Uzmanı tarafından öğrencinin psiko-sosyal düzeyi hakkında, Ölçme Değerlendirme Uzmanlarımız tarafından da bilişsel düzeyi hakkında bilgi edinilir. Uygun şartlardaki öğrencinin kontenjan dâhilinde kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Kayıt işlemleri için istenen ”Kayıt Belgeleri”, veliler tarafından tamamlandıktan sonra kayıt işlemi gerçekleştirilir. “Kayıt Belgeleri” ile ilgili bilgilendirme, müdür yardımcıları tarafından verilir.

Özel Büyük Ortaokulu Kayıt Bilgileri:

Ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıf kayıtları, okulumuza başvurması halinde öğrencimize uygulanan “Büyük Kolej Düzey Belirleme Sınavı” sonucunda gerçekleştirilir. Okulun belirleyeceği tarih ve zamanda yapılan bu sınav sonucunda, aday öğrencilerimizin mevcut öğrencilerimizin düzeyleri ile ne derece uyumlu olduğu gözlemlenir. Akademik sınavdan sonra PDR Servisi objektif kriterli ölçekleriyle ve gözlem teknikleriyle veli ve öğrenci ile görüşme yapar.

Ülke genelinde yapılan resmi sınavlarda (TEOG vb.) ve “Büyük Kolej Düzey Belirleme Sınavı”nda üstün başarı gösteren öğrenciler ile akademik projeler, spor ve sanat içerikli yarışmalar, uluslararası çalışmalarda derece elde etmiş olan ve bu başarılarını belgeleyebilen öğrenciler Büyük Kolej Burs Yönetmeliği çerçevesinde değişen oranlarda bursla ödüllendirilir.

Özel Büyük Kolej Lise Kayıt Bilgileri:

9. Sınıfa Kayıt Koşulları: Her öğrenci Hazırlık Yeterlilik Sınavı sonucuna göre alınır. İngilizce yazılı sözlü ve Türkçe yazılı sınavlarından oluşan Hazırlık yeterlilik sınavlarında başarılı olabilmeleri için her iki dersten de notları 100 üzerinden 70 olmak zorundadır. Başarılı olan öğrenciler kontenjan dâhilinde kayıt hakkı kazanır.

“Hazırlık Yeterlilik Sınavı”nda başarılı olamayan öğrenciler Hazırlık Sınıfına kaydedilir.

Ara Sınıflara (10-11-12) Kayıt Koşulları:Her öğrenci İngilizce Düzey Belirleme Sınavı ve Öğrenci Alım sınavına alınır. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler kayıt hakkı kazanır.

Büyük Kolej gibi önünde Hazırlık Sınıfı bulunan Anadolu Lisesi statüsünden ara sınıflara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yalnızca Büyük Kolej Öğrenci Alım Sınavında başarılı olması yeterlidir.

Akademik sınavdan sonra PDR Servisi objektif kriterli ölçekleriyle ve gözlem teknikleriyle veli ve öğrenci ile görüşme yapar.

Ülke genelinde yapılan TEOG ve Büyük Kolej Öğrenci Alım Sınavında üstün başarı gösteren öğrenciler ile akademik projeler, spor ve sanat içerikli yarışmalar, uluslararası çalışmalarda derece elde etmiş olan ve bu başarılarını belgeleyebilen öğrenciler Büyük Kolej Burs Yönetmeliği çerçevesinde değişen oranlarda kontenjan dâhilinde bursla ödüllendirilir.

Özel Büyük Fen Lisesi Kayıt Bilgileri:

Büyük Fen Lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, “Büyük Fen Lisesi Giriş Sınavı”na girmeleri gerekmektedir.

Akademik sınavdan sonra PDR Servisi objektif kriterliölçekleriyle ve gözlem teknikleriyle veli ve öğrenci ile görüşme yapar.

Ülke genelinde yapılan resmi sınavlarda (TEOG vb.) ve “Büyük Fen Lisesi Giriş Sınavı”nda üstün başarı gösteren öğrenciler ile akademik projeler, spor ve sanat içerikli yarışmalar, uluslararası çalışmalarda derece elde etmiş olan ve bu başarılarını belgeleyebilen öğrenciler Büyük Kolej Burs Yönetmeliği çerçevesinde değişen oranlarda bursla ödüllendirilir.

Yurtdışından Kayıt Kabul Bilgileri:

Yurt dışından kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulundan veya bulundukları ülkedeki Eğitim Ataşeliğinden alacakları Denklik Belgesi ve okulumuz tarafından yapılacak olan “Büyük Kolej Düzey Belirleme Sınavı” sonucuna göre, kendileriyle PDR uzmanı tarafından yapılacak olan ön görüşme ile kayıt yaptırabilirler.