INSTRUCTIONAL LEADERSHIP EĞİTİMİ

28 ve 29 Aralık 2018 tarihlerinde Büyük İlkokul Müdürümüz Arzu Gür ile İngilizce ve Yabancı Diller Zümre Başkanımız Figen İbişoğlu, Cambridge University Press’in düzenlemiş olduğu ‘Instructional Leadership’ (Öğretimsel Liderlik) konulu seminere katıldılar. Eğitim danışmanlığını JT Rehill’in yaptığı seminerde öğretim liderliğinin temel kavramları üzerinde görüşüldü. Müdürler ve okul liderleri için düzenlenen bu iki günlük seminerde tüm okul topluluklarının da öğrencilerin öğrenmesini desteklemesi için aktif katılımlarının gerektiğine dikkat çekildi ve bu durumun sürekli gelişimini sağlamak için gereken temel becerilere genel bir bakış oluşturuldu. Atölye çalışması şeklinde gerçekleşen eğitimde, müdürün öğrenci sonuçlarına odaklanmış profesyonel bir öğrenme topluluğunun liderliği konusundaki rolü de dahil olmak üzere, teori ve etkili liderlik için en iyi uygulamaların anlaşılması konusunda da bilgi verildi. Liderlerin temel değerlere, öğretme ve öğrenme ile ilgili bireysel inançlara dayanan kişisel görevleri, okullarında ortak liderlik ve karşılıklı sorumluluk oluşturmak için araçlar ve stratejiler, örgütsel uyumun amacı, mesleki öğrenme desteği ve lider örgütsel değişim konuları, vizyon iletmek için bireysel eylem planı, personeli motive etmek konuları eğitimde görüşülen konular arasındaydı.