Yabancı Diller

İngilizce

Büyük Kolej’de, okul öncesinden ilkokul 4. Sınıfın sonuna kadar, sorgulama temelli etkin ve pratiğe dayalı bir yabancı dil öğrenme programı izlenir. Uygulanan Ezbere Dayalı Olmayan Çok Dilli Sorgulama Programı ile, öğrencilerin İngilizceyi öğrenmeleri ve günlük yaşamlarına uyarlamaları hedeflenir. Çok Dilli Sorgulama Programı ile İngilizce dersleri temalar üzerinden diğer derslerde işlenen konularla eşgüdümlü olarak yürütülür.

İlkokulda İngilizce eğitimi dilbilgisi odaklı değil, iletişim kurabilmek için gerekli olan; dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, etkili yazma, karşılıklı konuşma becerileri de geliştirmeyi temel alır.

İngilizce programında kültürlerarası etkileşim, küresel sorunlara çözüm bulma, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmek de büyük önem taşır.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı seviyelerine göre şekillendirilmiş olan program çerçevesinde yetişen öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan Cambridge ESOL sınavlarına katılır ve seviyelerini değerlendirir.

Almanca – Fransızca – İspanyolca

Büyük Kolej’de ikinci yabancı dil eğitimi Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde verilir. İlkokulu bitiren bir öğrenci, seçtiği dilde yavaş ve net konuşulduğunda kendisi, ailesi ve çevresi hakkında kısa temel kalıpları, ilanlar, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel, öngörülebilir bilgi ve kısa kişisel mektupları anlar, tanıdık konularda ve ihtiyaç duyduğu konular hakkında basit sorular sorabilir ve bağımsız olarak kendisi hakkında bir kaç cümle ile bilgi verebilir. Öğrencilerin, seçtiklerin yabancı dile özgü kültürel aktiviteler ve görsel materyallerle desteklenen derslerde, şarkılar ve seviyelere uygun oyunlarla eğlenceli etkinlikler düzenlenir.

Laboratuvar Çalışmaları
Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji Dersleri içerisine yerleştirilmiş olan özel programla öğrenciler, edindikleri bilgileri laboratuvar ortamında uygular. Büyük Kolej laboratuvarı, öğrencilerin araştırma projelerini geliştirmeleri için gerekli görsel-işitsel materyal zenginliğinin yanı sıra, her öğrencinin kendi deneyini kendisinin planlayıp gerçekleştirmesine, veriler toplayıp sonuca varmasına olanak sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir. Laboratuvar dersleri sınıf öğretmeni ile laboratuvar öğretmeninin rehberliğinde gerçekleştirilir. Ayrıca, ders içeriğine ve önerilerine uygun araştırma-inceleme gezileri düzenlenir.

Beden Eğitimi

Büyük Kolej’de Beden Eğitimi dersleri, Salon Etkinlikleri ve Yüzme olarak iki alanda gerçekleştirilir. Yürüme, koşu, denge, atlama ve sıçrama,, top atma ve tutma, yakalama ve fırlatma, hedefe top atma, jimnastik ve jimnastik minderinde çalışmalar ile, voleybol, basketbol, serbest jimnastik, aletli jimnastik, düzen alıştırmaları ve atletizm kapalı spor salonunda ve gerekli hallerde açık alanlarda gerçekleştirilir. Yüzme dersinde ise, yine okul içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu kullanılır.

Çalışmalar öğrencilerin düzeyleri ve fiziki gelişimleri göz önünde bulundurularak planlanır. Gerekli hallerde, öğrencilerin gelişimlerini destekleyici programlar uygulanır. Belirli branşlarda ileri düzeyde olan öğrenciler, okul bünyesindeki spor kulüplerine yönlendirilir.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar derslerinde, sanatla eğitim yapma felsefesi doğrultusunda, duygu ve düşüncelerini ifade etme, sözlü iletişim kurma, sanat eserlerini yorumlama, el becerisini geliştirme, kendini ifade etme ve estetik bakış açısı kazanma becerileri desteklenir. Öğrenciler yaş ve seviyelerine gore, çizgisel çalışmalar, renkli çalışmalar, hayalgücünü geliştirici çalışmalar, kağıt ve kağıt işleri, atık malzemelerin kullanılması, iki boyutlu çalışmalar ve değişik duyguları ifade edici çalışmalar içerisinde sanat eğitimi alır. Görsel sanatlarda kullanılan araç ve gereçleri tanır, sanat eserleri hakkında fikir sahibi olur.

Görsel sanatlar dersinde yapılan çalışmalar okul içinde ve dışında çeşitli etkinliklerle sergilenir. Ülke genelinde veya uluslararası düzenlenen yarışmalara öğrencilerin katılımları teşvik edilir.
Müzik

Orff Schulwerk yöntemi temel alınarak gerçekleştirilen Müzik derslerinde, yaratıcılık dolu bir müzik dersi için öğrencilerin beceri düzeylerine uygun materyaller seçilerek, Orff çalgılarını tanıma ve çalma, temel müzik öğelerinin resimli masal ve oyunlarla öğrenme, çevredeki sesleri ve ses kaynaklarını tanıma, çocuk şarkıları ve tekerlemeler söyleyebilme gibi etkinlikler uygulanır. İlkokul 3 ve 4. Sınıfta blok flüt eğitimi verilir. Basit çalgı yapımı, ritim çalışmaları, düzeyine uygun eser seslendirme ve çalma gibi etkinlikler yapılır. Dinleme becerilerinin gelişmesi için derslerde farklı kültürlere ait eserler dinletilir.
Satranç

Yaş ve seviyelere göre düzenlenen ders etkinlikleri eşliğinde, bütün taşların hareketlerinin öğretilmesini amaçlayan Satranç derslerinde, öğrencilerin temel satranç bilgilerini öğrenmeleri ve satrancın en önemli özelliklerinden olan strateji oluşturma, muhakeme yapma gibi becerilerin kazandırılması amaçlanır.

İstekli öğrenciler, okul bünyesinde düzenlenen turnuvalara katılır. Satranç konusunda ileri düzeyde olan öğrenciler için ulusal ve uluslararası yarışmalar teşvik edilir.

Seramik

İlkokul Seramik derslerinde öğrenciler, kil çeşitlerini (kırmızı, şamotlu) tanır, çeşitli seramik killerini Seramik sanatı ile ilgili yöntem (fitil, plaka) ve teknikleri (şablon, kabartma) tanır ve uygular, Seramik şekillendirme materyallerini (ebeşuarlar, merdaneler, plastik şablonlar, kalıplar ve doku verici gereçler) kullanır, dokulu çalışmalar yaparak değişik dokuların farkına varır, üç boyut bilgisini öğrenir, ayırt eder, üç boyutlu çalışmalar yapar, seçtiği bir eserle ilgili görsel tasarım yapar, yaptığı konunun değişik teknik ve malzemeyle yapılabileceğini bilir. Heykel sanatı ile ilgili bilgi edinen öğrenciler, Seramik sanatı ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak özgün çalışmalar yapar, yeteneklerini, estetik duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirir.

Zararlı kimyasal maddelerden olan seramik boyaları yerine, Seramik derslerinde sulu boya ile renklendirme yapılır. Okul içinde ve dışında düzenlenen çeşitli etkinliklerde öğrenci çalışmaları sergilenir.