Tiyatro:

Lise Türkçe Tiyatro Kulübü çalışmaları kapsamında her yıl hazırlanan bir oyun, gönüllü öğrencilerin katılımıyla öğretmen, veli ve öğrencilerin beğenisine sunulur.

Kimya Deney Şenliği:

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, öğrencilerin hem deneysel becerilerini arttırmak hem de öğrendiklerini arkadaşları ile minik kardeşlerine aktarabilmelerini sağlamak maçıyla, her yıl Kimya Deney Şenliği düzenlenir.

Eleştirel Düşünme ve Münazara:

Büyük Kolej Münazara Kulübü çalışmaları kapsamında, etkin konuşma yeteneğini geliştirmek, akılcı, eleştirel ve objektif düşünme yeteneğini kazandırmak, takım olma bilincini pekiştirmek, öğrencilerin her alanda genel kültürünün gelişmesini sağlamak, insan mühendisliğinin harcına katkıda bulunmak amacıyla her yıl Büyük Kolej ve Büyük Fen Lisesini temsilen iki takım Eleştirel Düşünme ve Münazara Şampiyonasına katılır.

Şiir Dinletisi:

Şiir ve Drama Kulübünün çalışmaları kapsamında, belirlenen ortak tema çerçevesinde şiirler seçerek gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra, her yıl Şiir Dinletisi düzenlenir. Dinletide öğrenciler, velilerine ve Büyük Kolejlilere ilgili yeteneklerini sergiler.

Ortaokul Bilim Şenliği

Her yıl Nisan veya Mayıs ayında düzenlenen geleneksel bir etkinlik olan Bilim Şenliğinde öğrencilerin,  araştırmacı, üretken, bilimsel yöntem basamaklarını özümsemiş,  bilgiyi yaşamla ilişkilendirebilen ve uygulayabilen bireyler olması hedeflenerek öğrencilere gerekli yönlendirmeler yapılır. Öğrenciler, ilgi duydukları bir konuda hazırladıkları projelerini şenlik günü Büyük Kolej Çok Amaçlı Spor Salonunda sergileyerek Büyük Kolej öğrencileri, ve diğer okullardan gelen misafir öğrenciler, veliler ve genellikle üniversitelerden jüri olarak gelen üç öğretim üyesine sunar. Bu sayede Bilim Şenliği sadece bilimsel çalışma yöntemlerini öğretmek ile kalmaz, öğrencilerin kendilerini  ifade etmelerine fırsat verir. Proje sahibi öğrenciler, ilgi duydukları konuları uygulamalı olarak görmenin ve göstermenin heyecanını yaşarken diğer katılımcılar da Fen ve Teknoloji ile ilgili birçok konuda ilginç ve işlevsel  bilgilere sahip olurlar.

Fen ve Teknoloji Zümresi, projenin karar verilmesinden Bilim Şenliği bitimine kadar, proje sahibi öğrencileri takip ederek onlara rehberlik eder.

Plastik Sanatlar Yıl Sonu Sergisi

Lise öğrencilerinin yıl boyunca Görsel Sanatlar derslerinde farklı boyama ve çizim teknikleriyle yaptığı çalışmalar, yıl sonunda düzenlenen Plastik Sanatlar Sergisi kapsamında velilere sunulur.