Özel Büyük Fen Lisesi

Büyük Fen Lisesi, öğrenci ve öğretmenlerin bilim odaklı bir ortamda teknolojinin bütün olanaklarını değerlendirerek akademik hedefleri doğrultusunda ilerledikleri bir bilim okuludur. Büyük Fen Lisesinin bütün öğrencileri, kendilerine özel olarak hazırlanmış program kapsamında sosyal ve duygusal gelişimlerini de paralel şekilde tamamlar. Büyük Fen Lisesi yalnızca bir bilim okulu değil, aynı zamanda gelişen Büyük Kolej ekolünün değerli bir parçasıdır. Büyük Kolej’in üst düzey sağlık, güvenlik ve hijyen standartlarına sahip sosyal ve fiziksel bütün tesislerinden faydalanır.

Büyük Fen Lisesi Programı, öğrencilerin hedefledikleri alanlarda yüksek öğrenime hazırlanmalarını merkez alan, İngilizcenin yanı sıra seçtikleri ikinci yabancı dilde gerekli yeterliğe sahip olmalarını sağlayan bir yaklaşımı benimser. Bilimsel yaklaşımla verilen temel derslerin yanı sıra, laboratuvar uygulamaları, proje çalışmaları, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler ile öğrencilerin kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredatın yanı sıra, yüksek öğrenime hazırlayıcı destek programına tabi tutulan öğrenciler, ulusal düzeyde uygulanan testlerle, yaşamlarının en önemli sınavı olan üniversiteye giriş sınavlarına uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanır. Matematik Olimpiyatları gibi projelerle desteklenen eğitimler, kulüp çalışmaları, sosyal ve kültürel geziler ile sanatsal ve sportif çalışmalar, öğrencilerin gerek kendi çevrelerini ve kültürlerini, gerekse dünyayı ve farklı kültürleri tanıyan, anlayan, bağımsız düşünebilen bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalımalar uygulanır.