FATİH PROJESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİNE KATILDIK

ATO Congresium’da Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesine  Bilişim Teknolojileri Zümresi olarak katıldık. Zirvede atölye çalışmalarına, panellere katılmanın yanı sıra eğitim ve teknoloji firmalarının stantlarını gezdik. Zirvede  Endüstri 4.0, Toplum 5.0 , robotik eğitim, STEM,  ve Kodlama kavramları ele alındı. Son derece yüksek katılımın olduğu zirvede diğer eğitim kurumları ve eğitim teknoloji tedarikçileri ile bilgi paylaşımlarında bulunduk. Eğitimde Kodlama  Eğitimi, Geleceğin Teknolojik Sınıfları, Oyun Tabanlı Öğrenme,  Eğitimde Mobil Öğrenme,  E-İçerik Geliştirme ,  Üç Boyutlu Teknolojiler/Tasarımlar,  Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı,  Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli Tahta) Kullanımı,  Eğitimde Engelsiz Bilişim,  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,  Robotik Eğitimi,  Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki Gelişimi,  Uzaktan Eğitim,  Nesnelerin İnterneti,  Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar,  Göç ve Acil Durumlarda Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları,  Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanımı,  Yapay Zekâ,  Bilişim Etiği, Eğitim ve Sosyal Medya gibi konu başlıkları işlenmiştir . Büyük Kolej Bilişim Zümresi olarak her yıl teknolojik gelişme ve değişimleri izleyip deneyimledikten sonra öğretmen ve öğrencilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz.