Büyük Kolej 11. Sınıflar MAN Türkiye A.Ş. Fabrikasında

11 Aralık ve 18 Aralık 2018 salı günü 11. sınıf öğrencilerimiz ile birlikte MAN Türkiye A.Ş. Fabrikasını ziyaret ettik. Öğrencilerimiz yapılan şirket sunumunda fabrikanın ne zaman kurulduğunu, neler üretildiğini, çalışanlara sunulan imkânları öğrenmişlerdir. Ardından öğrencilerimizin meslek seçimi ile ilgili soruları IK tarafından yetkilileri tarafından yanıtlanmıştır. Hangi meslek gruplarıyla çalışıldığı, stajyer öğrencilerin seçiminin nasıl olduğu, iş başvurularında seçilmeyi sağlayan kriterlerin ne olduğu, işle birlikte yüksek lisans sürecini, uluslararası firmada çalışmanın avantajlarını, yurt dışı bağlantıların ne olduğu gibi konularda bilgi sahibi olmuşlardır. Öğrenciler otobüslerin üretildiği tüm istasyonları ilgili ustalar ve mühendisler eşliğinde gezerek üretim sürecine dair sorularına cevap bulmuşlardır.

Öğrencilerimiz hem fabrikadaki üretim sürecini ve çalışma ortamını gözlemle fırsatı bulduğu hem de mesleklerle ilgili sorularını çalışma hayatının içinde aktif rol alan yetkilere yönlendirme fırsatı bulduğu için verimli bir gezi olduğu düşünülmüş ve öğrencilerimizden olumlu geri bildirimler alınmıştır.