Amacımız:
 Öğrencilerimize okuma, öğrenme, yaşam boyu kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek,
 Bilgi çağının bilgi okuryazarı öğrencilerini yetiştirmek,
 Ders programlarını desteklemek,
 Okul kütüphane kaynaklarını, kütüphane hizmetlerini ve okumanın önemini anlatmaktır.
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 Her öğretim yılı başında öğrencilerin kütüphane ve medya merkezini en verimli bir şekilde kullanabilmeyi öğrenmeleri amacıyla kütüphane, tüm özellikleri ile tanıtılır.
 Zümreler ile işbirliği yapılarak kütüphaneden yararlanma kültürü, uygulamalı dersler aracılığı ile öğrencilere kazandırılmaya çalışılır.
 Literatürler takip edilir, Zümreler ile işbirliği yapılarak yaş guruplarına uygun yayınlar incelenir,öğrencilerin beğeni ve istekleri doğrultusunda yayınlar alınır ve öğrencilere okumaları konusunda önerilerde bulunulur.
 Kütüphaneye yeni gelen kitap, süreli yayın ve diğer materyaller tüm işlemlerin yapıldığı yordam adlı kütüphane otomasyon programıyla, kullanıma hazır hale getirilir. On-line katalog olanağı sağlayan bu program ile tüm kaynakların bibliyografik künyelerine ulaşılabilir. Kütüphane içinden ve dışarıdan web sayfası üzerinden tarama yapılabilir.
 Her hafta Türkçe derslerinin bir saati kütüphane ortamında yapılır. Bu derslerde, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olmaları hedeflenir. Kütüphanecilerin hazırladıkları aktiviteler sınıf seviyelerine uygun olarak gerçekleştirilir.
 Türkçe zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin öğretim yılı boyunca okuyacakları kitaplar belirlenir. Her ayın son haftası okunan kitapların analizi yapılır.
 Anasınıfı ve birinci sınıflar için kitaba yöneltici materyaller hazırlanarak öğrencilerin kitap okuma ilgilerinin arttırılması hedeflenir.
 Okulların açıldığı ilk günden itibaren kitap kurdu projesi uygulanmaya başlar. Başarı ile yürütülen projede hedeflenen; öğrenciye okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak, yazma ve ifade gücünü geliştirmek, kütüphaneden faydalanarak sorumluluk duygusu geliştirmek ve  gelişimlerine katkıda bulunmaktır.
 Kütüphanenin temel amacının dışında sosyal ve kültürel gelişime katkısı olan etkinliklere kütüphane ve kütüphane dışında da devam edilir.
 Bağımsız ve paylaşımlı okuma aktiviteleri, öğrencilerin yazar ve şairlerle buluşturulması,
Söyleşi ve imza günleri düzenlenmesi, yayınevleri tarafından stantlar açılarak yayın
tanıtımı ve öğrencilerimizin indirimli kitap almaları sağlanması, yaş guruplarına uygun atölye çalışmaları düzenlenerek kütüphane haftası kutlama etkinlikleri ile öğrencilerimizin ilgileri canlı tutulmaya çalışılır.