Toplum içinde yaşayan herkesin, özellikle de öğrencilerin, düzenli ve sürekli okuma alışkanlığı kazanması gerekir. Büyük Kolej bunun için uzun yıllardır ilkokul düzeyinde “Kitap Kurdu” projesini yürütür. Öğrenciler, okudukları sayfa sayısına göre ve okuduklarını anlamaları üzerine yapılan küçük sohbetler sonucunda kitap kurdu seçilir ve çeşitli ödüller kazanırlar. Bu projenin temel amacı, küçük yaşta okuma isteği uyandırarak ömür boyu okuma alışkanlığı kazandırmaktır.

İnsan için en etkili öğrenme yolu okumaktır, okuyarak yetişmiş bir toplum başarılı ve güçlü olur. Modern teknolojinin hayatı kolaylaştıran olanakları, günün bilgi çağını oluşturan bütün eserler kitaplardan çıkar. Yeryüzü, bilgisayar ortamına taşınamamış ve taşınamayacak kadar bilgi ve kitapla doludur. Büyük Kolej, bütün öğrencileri için kitapların uçsuz bucaksız dünyasından zengin bir kütüphaneye sahiptir. Sanattan bilime, edebiyattan süreli yayınlara kadar binlerce yapıt Büyük Kolej kütüphanesinde araştırmayı, öğrenmeyi, düşünmeyi ve eğlenmeyi destekler.

 

 

Teknik Hizmetler:
Materyallerin seçimi ve sağlanması, materyallerin kataloglanması ve sınıflanması, materyallerin bakımı, onarımı ve güncelleştirilmesi

Okuyucu Hizmetleri:
Danışma Hizmeti, ödünç verme hizmeti

Kütüphanede Uygulanan Dersler:
– Eğitim öğretim yılı boyunca okul öncesi sınıflarından başlayarak bütün sınıflara Türkçe derslerinin belirli saatlerinde öğrencilerin seviyelerine göre kaynaklar tanıtılır ve okuma saatleri yapılır.
– İlkokul öğrencileri ile ünite konularına göre kaynak taramaları yapılır.
– İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca derslerinin belirli saatlerinde, bu dillerin kültür ve edebiyat koleksiyonlarına ait kaynaklar taranır ve okuma saatleri yapılır.
– 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde okuma etkinliklerinin bir kısmı kütüphanede yapılır.
– Okuyuculara yıl boyunca kütüphane ve otomasyon sistemi hakkında bilgi verilir.
– Öğrencilere kaynak tarama becerilerinin geliştirilmesi çalışmalarının yanısıra bilgi arama teknikleri ve elektronik kaynak kullanımı da uygulamalı olarak ders niteliğinde verilir.

18500 kitap kapasiteli Büyük Kolej kütüphanesindeki kitapların büyük bölümünü İngilizce ve Türkçe kitaplar oluşturur. Bu kitaplar müfredat programları doğrultusunda, ilkokul, ortaokul, lise, fen lisesi düzeyindeki tüm öğrenci ve öğretim kadrosunun ihtiyaçları temel alınarak belirlenmiştir.

Büyük Kolej Hikmet Doğay  Kütüphane Koleksiyonunda Yer Alan Eserler:
– Türk ve Dünya edebiyatının klasik ve çağdaş eserleri,
– İngilizce, Almanca , Fransızca ve İspanyolca kitaplar,
– Eğitimi ve öğretimi destekleyen kaynak kitaplar,
– Danışma kaynakları,
– Her yaş grubu için çocuk edebiyatı koleksiyonu,
– A’ dan Z’ye Atatürk kitaplığı,
– Öğrenciler için yardımcı ders kitapları,
– Öğretmen kitaplıkları ve süreli yayınlardan oluşmaktadır.

Kütüphanede Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere 15 adet süreli yayın aboneliği bulunur. Koleksiyon ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenir.

IFLA/UNESCO Okul Kütüphanesi Bildirgesi Amaçlarını temel alan Büyük Kolej Hikmet Doğay Kütüphanesi çalışmalarını bu doğrultuda sürdürür.