ARGE Biriminin amacı öğrencinin öğrenmesini desteklemektir. Hazır bulunuşluk sınavlarını, dönem içi ve sonu değerlendirmelerini, zümre sınavlarını organize eder. Sınav istatistiklerini çıkararak öğretmen ve idarecilerin sınav sonuçları hakkında bilgi edinmesini sağlar. Öğrencilere ve velilere sınav sonuç karneleri verir. Öğrenci Alım ve Bursluluk sınavlarını organize eder, değerlendirmelerini yapar ve ilgili birimlerle paylaşır. Kurumun gelişmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla veli, öğrenci ve öğretmene anket düzenler. Öğretmen ihtiyaçlarına göre seminer organize eder veya seminerlere katılımı sağlar. Eğitim alanındaki gelişmeleri takip eder ve ilgili birimlerle paylaşır.

İlkokul düzeyinde tüm sınıflara hafta içi ve hafta sonu çalışma kâğıtları hazırlar; araştırma ödevlerinin, rubrikler ve kontrol listelerinin hazırlanmasında öğretmenlere rehberlik eder; öğretmenlerle program geliştirme çalışmaları yapar.