18.EĞİTİM SEMPOZYUMU

Bu yıl 18. düzenlenen ‘Eğitim ve Etik’konulu genel eğitim sempozyumu,Özel okullar derneği ev sahipliğinde Antalya Kaya Palazzo otelde gerçekleşiyor. Okul Müdürlerimiz Naci Özonay ve Arzu Gür, Müdür Yardımcılarımız Esin Saygılı, Nafi Ayköse, Aylin Kolbakır, Burcu Utku, PDR koordinatörömüz Esra Taşdemiroğlu ve ölçme değerlendirme uzmanımız Seda Yılmazkaya’ nın katıldığı sempozyum “Eğitimde Ahlak ve Etik” konulu panel ve çalıştaylarla devam etmektedir.