RENKLERİN DANSI EBRU SANATI

Büyük Kolej 2. Sınıf öğrencileri Görsel Sanatlar dersinde, öğretmenleri Tuğba Özbay ile birlikte, renklerin suda dansı Ebru Sanatını uyguladılar. Var oluşu yüzyıllar öncesine dayanan ebru
sanatına özel olarak hazırlanmış su üzerine, fırça darbeleri ve yardımcı aletlerle desenler oluşturdular. Daha sonra bu desenler, kağıt üzerine aktarıldı.