Okul kütüphanesinin amacı; “kütüphane eğitimin ayrılmaz parçasıdır” ilkesi doğrultusunda eğitim öğretimi ve ders programlarını desteklemek, bilgiye erişim becerileri kazandırmaktır. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bağımsız ve paylaşımlı okuma aktiviteleri kütüphane derslerinde yapılır.

 • Her hafta Türkçe derslerinin bir saati kütüphane ortamında yapılır. Bu derslerde; öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olmaları hedeflenir. Kütüphanecilerin hazırladıkları aktiviteler sınıf seviyelerine uygun olarak gerçekleştirilir.
 • 3.4.5.6.7. Sınıflarda Türkçe zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin öğretim yılı boyunca temalara uygun okuyacakları kitaplar belirlenir. Her tema sonunda okunan kitapların güdümlü tartışma yöntemi (çember tekniği) analizi yapılır. Bu çalışma ile de okuduğunu anlama, yorum yapabilme, sözlü ifade geliştirme amaçlanır.
 • 3.4.sınıfta okullar açıldıktan sonraki haftadan itibaren kitap kurdu projesi uygulanmaya başlar. Başarı ile yürütülen projede hedeflenen; öğrenciye okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak, yazma ve ifade gücünü geliştirmek, kütüphane kullanma, araştırma becerilerini pekiştirmek, sorumluluk duygularını geliştirerek gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

 

Kitap Kurdu Uygulamasının Amaçları;

 1. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak,
 2. Dil ve ifade gücünü geliştirmek,
 3. Sorumluluk bilincini geliştirmek,
 4. Okuduğunu anlama ve aktarma becerisi kazandırmak,
 5. Okuma konusundaki ilgi alanını keşfetmek,
 6. Hayal gücünü kullanarak yorumlar yapabilme,
 7. Kütüphane kullanımını öğrenme ve hayat boyu aktif hale getirme,
 8. Güven duygusu kazanma,
 9. Sosyalleşme,
 10. Kelime hazinesini geliştirme ve kelimeleri doğru telaffuz edebilme,
 11. Duygu ve düşüncelerini ifade edebilme,
 12. Kütüphanemizde mevcut açık raf sistemi düzeninde, kitap seçimlerinde   özgürce hareket etmelerini sağlayarak, beğenilerinin oluşumuna katkı sağlamak,
 13. Ayrıca öğrencilerimizin okudukları kitapların yazarları ile buluşmaları sağlanarak, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı yapmak.

2.3.4. Sınıflarda Kitap Kurdu Olabilmek İçin:

1- Okul Kütüphanesinden ödünç kitap alınır, okunur.

2- Okunan kitap ile ilgili standart form yazım kurallarına uygun olarak doldurulur.

3- Doldurulan formlar sınıf öğretmenleri tarafından incelenir, incelenen formlar imzalandıktan sonra kütüphane öğretmenlerine teslim edilir.

4- Okunan kitap ve form kütüphaneye teslim edilirken kütüphaneciler tarafından kitap ile ilgili sorulan sorulara yeterli cevaplar verildiği takdirde kitap kurduna sayılmak üzere kabul edilir ve dosyalanır.

5-Öğrencilerin okudukları İngilizce kitapların formları İngilizce öğretmenleri tarafından gözden geçirilip imzalandıktan sonra kütüphaneye teslim edilir.

6- Zümre kararı ile belirlenen yaş gurubuna uygun gerekli kitap sayısına ulaşan öğrenci kitap kurdu olmaya hak kazanır.

7- Kitap kurdu olan öğrencilere Türkçe+İngilizce belgeleri hazırlanır.

8- Okul Müdürü tarafından belgelerinin verilmesi, portalda yıldız almaları sağlanır.

 

ÖZEL BÜYÜK İLKOKULU KİTAP KURDU PROJESİ İŞLEYİŞİ

2.3. ve 4. sınıflar; 

*Her bir seviye için kütüphaneden kullanılması gereken kitap sayısı en az 6 Türkçe, 2 İngilizce kitap şeklindedir.

*Öğrencilerin seviyelerine uygun kendi kitapları da kütüphanedeki kitap kurdu  formlarını doldurmak ve aynı kriterler doğrultusunda anlatmak koşuluyla sınırlandırma olmadan kitap kurduna dahil edilmektedir.