BÜYÜK KOLEJ AVRUPA PROJESİNDE!

28.2.2017

Avrupa’da büyük değişikliklerin yaşandığı ve daha fazlasının da beklendiği şu dönemde, bir grup eğitimci, akademisyen ve uzman, Avrupa’yı kapsayan bir proje bağlamında bir araya gelerek Avrupalı ortaklar arasında etkin bir işbirliğinin halen var olabildiğini göstermektedirler.

COACH Projesi, farklı kültür ve dilleri kapsayan çok ortaklı bir proje olup, Litvanya, İtalya, Türkiye, Romanya ve Norveç’ten katılan okullar ile İngiltere’den katılan akademisyen ve uzmanları bir araya getirmektedir.

Bu ortaklık, karşı karşıya olduğumuz bu değişim sürecini koçluk stratejilerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar ve yeniliklerle aşmaya odaklanmıştır.

Koçluk, eğitimli bir koç ile danışanı arasında geçen ve kişiyi farklı düşünmeye yönlendiren bir görüşmedir. Bu görüşme danışanı, daha önce üzerinde düşünmemiş olduğu yaratıcı çözümler keşfederek, bunları uygulamaya geçirmesiyle sonuçlanan bir sürece yöneltir. Koçlar, profesyonel eğitim almış, uluslararası yetki onayına sahip kişilerdir ve danışanın potansiyelini en iyi şekilde açığa çıkarmaya yönelik teknikleri uygularlar.

Bu ortaklık çerçevesinde daha önce Litvanya’nın Kaunas kentinde beş ülkenin katılımıyla geniş çaplı bir eğitim gerçekleştirilmiş olup, bir diğer eğitimin de yaz aylarında Roma’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  Söz konusu eğitimlerin tamamı, internet tabanlı seminerlerle desteklenmektedir.  Türkiye’nin en seçkin ve önde gelen eğitim kurumlarından olan Büyük Kolejden yirmi öğretmen ve idareci projenin Türkiye ayağını başarıyla yürütmektedir.

Proje, hem ortaklar hem de katılımcılar nezdinde son derece etkili olmuştur. Bu proje, Avrupalı ortak katılımcılarımızın farklı deneyim ve kültürel altyapılarının, göğüs germemiz gereken zorluklarla mücadele konusunda bizleri daha da güçlü şekilde birleştirdiğini ispat eder niteliktedir.

Katılan tüm kurumlar, koçluk modelinin bölgesel, ulusal ve uluslararası getirilerinin anlatılması konusunda gerekli açıklığı ve esnekliği sergilemektedirler.