BÜYÜK KOLEJ 21. TÜRKİYE FELSEFE OLİMPİYATINDA!

7.12.2016

04 Aralık 2016 Pazar günü, saat 10.00’da on bir merkezde (Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun’da) aynı anda yapılan 21. Türkiye Felsefe Olimpiyatı’na okulumuz 592 numaralı 11-B sınıfı öğrencisi Kaan Uğur katılmıştır. Söz konusu Felsefe Olimpiyatı’nın Ankara Merkezi’ne Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları ev sahipliği yapmıştır. Saat 10.00-14.00 arasında süren oturumda verilen felsefi deneme yazma konuları:

  1. “Adalet, herkese borçlu olunanı ödemektir.”  Platon, Devlet, 331 e
  2. “İnsan hudutsuz bir ölçüde dünyaya <açılmış> olarak davranan bir X tir.”  Max Scheler, İnsan ve Kâinattaki Yeri, Çev. Takiyettin Mengüşoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1947, s. 33.
  3. “Gece inerken ilk kararan yerler çukurlardır; en son aydınlanan yerler de oralar.”  Bilge Karasu, Gece, İstanbul, Metis Yayınları, 1991, s. 154.

Öğrencimiz Kaan Uğur bunlardan birinci konuyu seçmiş ve denemesini yazmıştır. Sonuçların Aralık 2016 sonunda ilan edileceği duyurulmuştur.