BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Teknoloji ve Tasarım derslerinde, Büyük Kolej öğrencilerinin bilgisayar destekli tasarım bilgisini ve süreçlerini öğrenmeleri amacıyla bir proje gerçekleştirildi. Mimari tasarım eyleminin, barınma ihtiyacıyla başlayan mekân yaratma süreci olduğunun öğrenilmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılar konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı. Farklı bina tasarımları iç ve dış mekân tasarımları üzerinde duruldu. Bilgisayar ortamında öğrenciler, öğretmenleri Yeliz Öndeş ile bu projeyi üç boyutlu tasarım programını (Tinkercad) kullanarak gerçekleştirdiler. Tasarım öğretmeni Tanıl Meriç’le öğrenciler tasarımlarında üç boyutlu atık materyaller kullanarak çalıştılar. Öğrenciler, bu kapsamda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin desteği ile hayata geçirilmiş Bilgeiş platformunun sunduğu “ÜÇ BOYUTLU MODELLEME” çevrim içi derslerini, projelerini başarıyla tamamlamaları sonucunda BİLGEİŞ sertifikası aldılar. Tüm 7.sınıf öğrencilerimizi başarıları için tebrik ediyoruz.