BEŞ PARMAK, BEŞİ DE BİRBİRİNDEN FARKLI PARMAK

“Beş Parmak Beşi de Birbirinden Farklı Parmak” seminerinin bu yıl 4.sü düzenlendi. Seminere, Büyük Kolej öğretmenlerinin yanı sıra, farklı kurumların okul öncesi ve sınıf öğretmenleri de katıldı. Seminerin açılış konuşması, Müdür Yardımcısı Burcu Bıyıkoğlu tarafından yapıldı. Bıyıkoğlu’nun, öğretmenlerin eğitimin dönüştürücü gücünün en önemli parçalardan biri olduğunu ve bu bağlamda edinilen her bilginin ve deneyimin öğretmenleri daha da etkin kıldığını vurgulayan konuşmasının ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdan Kalaycı “Karşıtların Uyumu; Başarıyı Sürdürmek, Başarısızlıktan Öğrenmek” başlıklı sunumu ile önemli bilgi ve paylaşımlarda bulundu. Kalaycı, başarıya ulaşmada çok yönlü gelişimin ve hangi alanda çalışılıyorsa çalışılsın hatalardan ders alarak yılmadan denemeler yapmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. T tipi insanların bu özelliklere sahip olduğunu ifade ederek gerçek yaşamdan örnekler (Tim Brown, James Dyson, Philippe Petit vb.) verdi. Ayrıca öğrenme ortamlarının öğrencilere bu özellikleri kazandıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Öğrenci ve öğretmenlerin çeşitli performanslar sergilediği seminerde ikinci konuşmacı olarak; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi   Dr. Serkan Keleşoğlu katıldı. “Yaratıcılığa Yaşam Vermek; İnovasyon” başlıklı sunumu ile Keleşoğlu inovasyon ve yaratıcılık kavramları üzerinde durdu. 21. yüzyılda inovasyon temelli ekonomilerin ayakta durabileceği, insanlık var olduğundan bu yana en önemli becerilerden biri olan yaratıcılığın, inovasyonun temelini oluşturduğu ve eğitim sistemlerinin en üst hedefinin de yaratıcı bireyler yetiştirmek olması gerektiğini ifade etti.

Büyük Kolej İlkokul Müdürü Arzu Gür, kapanış konuşması ile ‘öğretmen ve akademisyenlere değerli katkı ve katılımları için teşekkür etti, gelişen ve  geliştiren bir okul olabilmek için bu tür seminerlerin sınıf ortamları ve öğrencilere yansımasının önemini’ ifade etti.