Toplum içinde yaşayan her insan, özellikle de öğrenci olan bir kişi, düzenli ve sürekli okuma alışkanlığı kazanmak zorundadır. Bilginin ve teknolojinin hızla arttığı günümüzde, başka türlü başa çıkmak ve hayatta başarılı olmak mümkün değildir.

Büyük Kolej bunun için uzun yıllardır devam ettirdiği “kitap kurdu” projesini başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede ömür boyu okuma alışkanlığı kazanmış birer birey olarak hayatlarına devam etmektedirler.
İnsan için en etkili öğrenme yolu okumaktır, okuyarak yetişmiş bir toplum başarılı ve güçlü olacaktır.

Modern teknolojinin hayatı kolaylaştıran olanakları, günün bilgi çağını oluşturan tüm eserler kitapların içinden çıkmıştır. Yeryüzü, bilgisayar ortamına taşınamamış ve taşınamayacak kadar bilgi ve kitapla doludur. Büyük Kolej, tüm öğrencileri için kitapların uçsuz bucaksız dünyasından zengin bir kütüphane geliştirmektedir. Sanattan bilime, edebiyattan süreli yayınlara kadar binlerce yapıt Büyük Kolej kütüphanesinde araştırmayı, öğrenmeyi, düşünmeyi ve eğlenmeyi desteklemektedir.

Teknik Hizmetler:
Materyallerin seçimi ve sağlanması, materyallerin kataloglanması ve sınıflanması, materyallerin bakımı, onarımı ve güncelleştirilmesi

Okuyucu Hizmetleri:
Danışma Hizmeti, ödünç verme hizmeti

Kütüphanede Uygulanan Dersler:
– Eğitim öğretim yılı boyunca okul öncesi sınıflarından başlayarak tüm sınıflara Türkçe derslerinin belirli saatlerinde öğrencilerin seviyelerine göre kaynaklar tanıtılmakta okuma saatleri yapılmaktadır.
– İlköğretim 1.kademe öğrencileri ile ünite konularına göre kaynak taramaları yapılmaktadır.
– İngilizce, Almanca ,Fransızca ve İspanyolca derslerinin belirli saatleri kütüphanede bu dillerin edebiyatlarına ait kaynakların taranması ve okuma saatlerinin yapılması için ayrılmaktadır.
– Lise hazırlık sınıfının bazı okuma saatleri kütüphanede yapılmaktadır.
– Okuyucularımıza yıl boyunca kütüphane ve otomasyon sistemi hakkında bilgi verilmektedir.
– Öğrencilerimize kaynak tarama becerilerinin geliştirilmesi çalışmalarının yanısıra bilgi arama teknikleri ve elektronik kaynak kullanımı da uygulamalı olarak ders niteliğinde işlenmektedir.

Büyük Kolej kütüphanesinde 17500 kitap bulunmakta olup koleksiyonumuzdaki kitapların büyük bölümünü İngilizce ve Türkçe kitaplar oluşturmaktadır. Bu kitaplar müfredat programları doğrultusunda, ilkokul, ortaokul, lise, fen lisesi düzeyindeki tüm öğrenci ve öğretim kadrosunun ihtiyaçları temel alınarak seçilmiştir.

Koleksiyonumuz :
– Türk ve Dünya edebiyatının klasik ve çağdaş eserleri,
– İngilizce, Almanca , Fransızca ve İspanyolca kitaplar,
– Eğitimi ve öğretimi destekleyen kaynak kitaplar,
– Danışma kaynakları,
– Her yaş grubu için çocuk edebiyatı koleksiyonu,
– A’ dan Z’ye Atatürk kitaplığı,
– Öğrenciler için yardımcı ders kitapları,
– Öğretmen kitaplıkları ve süreli yayınlardan oluşmaktadır.

Kütüphanemizde Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere 15 adet süreli yayın aboneliği bulunmaktadır. Koleksiyon ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir.

IFLA/UNESCO Okul Kütüphanesi Bildirgesi Amaçlarını temel alan Büyük Kolej Kütüphanesi çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.